Apstiprināti Kurzemes NVO līderi mācībām

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs paziņo apstiprinātos  20 Kurzemes NVO līderus, kuri 10 nodarbībās apgūs dažādas prasmes un zināšanas savu NVO efektīvākai attīstībai un interešu pārstāvniecībai. Izvēlēto līderu organizācijas kopumā darbojas 17 Kurzemes novados un pilsētās.

Apstiprinātie Kurzemes NVO līderi (alfabēta secībā):

 1. Agnese Kviese (Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš”)
 2. Alla Spruģevica (Talsu novada krīžu centrs)
 3. Ansis Roderts (Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”)
 4. Dace Poruka (Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja)
 5. Dace Vilemsone (Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komiteja un biedrība “Interešu centrs “Pēcskola”)
 6. Daina Vanaga (Ziemupīte)
 7. Elita Treimane (Cilvēks cilvēka labā)
 8. Gunta Jefišova (Vecāku klubiņš “Kodols”)
 9. Gunta Minalgo (Invalīdu biedrība ,, Labas pārmaiņas”)
 10. Ilga Ķuze (CEMEX Iespēju fonds)
 11. Ilva Grāvelsone (Novadu zinību centrs)
 12. Ilze Grosa (Ģimenes atbalsta dienas centrs “Stāvu augstāk”)
 13. Inga Znotiņa (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks)
 14. Inta Lūkase (Latvijas Sarkanais Krusts Kurzemes komiteja)
 15. Laine Veide (Sievietes Eiropā)
 16. Loreta Robežniece (CURONICA)
 17. Rita Rozentāle (“Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA un Latvijas poļu savienības Liepājas nodaļa”)
 18. Sarma Ūpe (Kursas vārti)
 19. Antra Mazika (Tējas istaba)
 20. Uldis Balga (Talsu fotoklubs)