Apstiprinātas jauniešu iniciatīvas Liepājā

Lai sniegtu jauniešiem iespēju īstenot savas idejas, “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Latvijas jaunatnes padomi (LJP), augustā organizēja jauniešu iniciatīvu konkursu, kura ietvaros atbalstītas 6 no pieteiktajām iniciatīvām.
Jauniešu pieteiktās idejas ir ļoti dažādas, to aktivitātes veltītas kopienu veidošanai, pārgājienu organizēšanai, pilsētvides sienu apgleznošanai, ukraiņu jauniešu iesaistīšanai aktivitātēs, radošo darbnīcu organizēšanai, sportiskām aktivitātēm, iedvesmas gūšanas pasākumiem un citām radošām izpausmēm.
Lai arī pieteikumu bija vairāk nekā iespējas tās atbalstīt, līdz oktobra beigām Liepājā un Dienvidkurzemes novadā jaunieši īstenos šādas iniciatīvas:
  • Iniciatīva “Vienlīdzība, draudzība, sadarbība” (793 eiro), kuras ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes ukraiņu jauniešiem, lai vecinātu viņu integrāciju sabiedrībā. Iniciatīvā plānotas dažādas darbnīcas un pasākumi, kas ļaus apgūt vietējās mūzikas, deju, ēdienu un citas tradīcijas.
  • Iniciatīva “Un ko saklausi Tu?” (500 eiro), kuras mērķis ir caur mūziku un mākslu veicināt mazākumtautību jauniešu iesaisti Liepājas pilsētvides pilnveidošanai. Iniciatīvas llaikā plānots izstrādāt vizuālu apskates objektu – mūziķu portretu galeriju;
  • Iniciatīva “Izpausmes platforma” (585 eiro), kuras mērķis ir dot iespēju pusaudžiem izpausties un palīdzēt atklāt kādi hobiji un nodarbes viņus interesē. Inciatīvas laikā tiks īstenotas radošās darbnīcas un meistarklases bērnu atbalsta centra ‘’Dzintari’’ jauniešiem;
  •  Iniciatīva “Pārnesums: Skrien ar mērķi” (650 eiro), kurā tiks īstenotas aktivitāte, lai mudināt mūsdienu jauniešus pavadīt laiku svaigā gaisā, uzlabojot savu mentālo un fizisko veselību. Iniciatīvā plānots popularizēt spēli “Pārnesums”, organizēt komandu nodarbības un sacensības;
  •  Iniciatīva “Kā un kur gūt iedvesmu?” (700 eiro), kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem no Dienvidkurzemes novada atrast, iegūt un noturēt iedvesmu, ikdienas dzīvē. Iniciatīvas laikā Aizputē tiks organizēts divu dienu iedvesmas maratons ar saliedēšanās aktivitātēm, lekcijām, kopīgi gatavotām vakariņām un iedvesmas stāstiem;
  •  Iniciatīva “Vaiņodes jauniešu kopienas veidošana” (500 eiro), kurā plānota jauniešu kopienas veidošana, kas spētu veidot Vaiņodes vidi patīkamu ikvienam jaunietim. Iniciatīvas laikā tiks īstenoti filmu vakari, spēļu turnīri un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
Iniciatīvu konkursu organizē “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi. Konkurss tiek finansēts LJP projekta “Youth for Youth” ietvaros sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.