Piedāvājam gan klātienes, gan izbraukuma bezmaksas un maksas apmācības NVO visā Kurzemē. Izbraukuma mācību semināros dodamies, ja ir vismaz 8 cilvēku grupa. Sadarbībā ar vieslektoriem, organizējam arī mācības par citām tēmām. Mūsu kontaktinformācija saziņai.

Mūsu mācību, semināru tēmas:

 • Kas ir biedrība? Kā to dibināt/likvidēt?
  Informatīvs seminārs ar praktiskiem padomiem un paraugiem, kas ir biedrība, kad to nepieciešams reģistrēt, kā to izdarīt un kā likvidē
 • NVO vadītāja ABC
  Semināra laikā tiek koncentrētā veidā aplūkoti juridisko, lietvedības un sabiedrisko attiecību pamati. Seminārs balstīts uz praktiskiem piemēriem, biežāk pieļauto kļūdu un mītu apskatiem, konkrētiem padomiem.
  Apskatītas tādas tēmas kā NVO Ētikas kodekss, Sabiedriskā labuma statusa iegūšana, atskaitīšanās process, Finansējuma piesaistes iespējas, NVO Saimnieciskās darbības regulējums, Paraksttiesīgās personas, Dokumentu sagatavošanas pamati, Personas datu aizsardzība, Gada pārskatu sagatavošana, Organizācijas tēls un vizuālā identitāte, Sociālo tīklu pielietojums NVO darbā. Par minētajām tēmām var organizēt arī atsevišķus seminārus.
 • Projektu rakstīšanas domāšana un izpratne
  Teorija, prakse. Apmācības var ilgt sākot no dažām stundām līdz pat 3 dienu apmācībām.
 • NVO grāmatvedība
  Seminārs balstīts uz praktiskiem piemēriem, biežāk pieļauto kļūdu un mītu apskatiem, konkrētiem padomiem. Tiek aplūkoti grāmatvedības pamati un aktualitātes normatīvo aktu izmaiņās.
 • Noderīgi bezmaksas interneta rīki NVO darbāInformācija par dažādiem interneta rīkiem, kas var būt noderīgi Jūsu NVO darba organizēšanā. Ja pieejami datori, rīki tiek praktiski izmēģināti. Atkarībā no nodarbības ilguma un vēlmēm, tiek apskatīti afišu un citu vizuālo materiālu veidošanas rīki, laika plānošanas rīki (doodle, timeanddate.com), bezmaksas interneta aptauju veidošanas rīki, bezmaksas failu pārsūtīšanas un glabāšanas rīki, bezmaksas attēlu glabāšanas vietnes, u.c.

Nodarbību cikls pilsoniskās izglītības jomā “Saproti valsti”

Vēlamies veicināt iedzīvotājos izpratni par to, kā funkcionē valsts, pašvaldības un kāda šajos procesos ir loma un vieta aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrībām, nodibinājumiem. Līdz šim pamatā esam strādājuši ar jauniešiem, bet pilsoniskās izglītības tēma ir aktuāla arī pieaugušajiem! Esam izveidojuši 10 nodarbību programmu “Saproti valsti“, taču nodarbības tēmas un apjomu varam pielāgot Jūsu vajadzībām!

Cikla nodarbību tēmas:

 1. Kas ir valsts un kas ir pašvaldība. Kas ir Tava pašvaldība?
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu, iepazīstinot ar svarīgākajām pašvaldības darbības škautnēm, lēmumu pieņemšanas kārtību, struktūru, ieņēmumiem-izdevumiem. Informācija un zināšanu pābaude par svarīgākiem publiskajiem faktiem par savu pašvaldību.
 2. Iepazīsti savu pašvaldību klātienē.
  Ekskursija iepazīstot pašvaldības lēmējvaras/izpildvaras telpas, iespēja klātienē redzēt, kur tiek pieņemti lēmumi, plānoti un risināti jautājumi, neformāla tikšanās ar darbiniekiem, kas strādā kabinetos, īsi pārrunājot, ko viņi dara. Ekskursijas mērķis ir radīt personisku izjūtu par to, kā strādā mana pašvaldība un kā tur izskatās. Lai pašvaldība nešķitu kaut kas biedējošs, svešs un attālināts.
 3. Latvijas valsts pārvalde: Saeima un Ministru Kabinets
  klātienes tikšanās ar jauniešiem, pārrunājot tēmu.
 4. Pilsoniskā sabiedrība un NVO.
  informācija par to, kā cilvēks parastais, tai skaitā jaunietis, var iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, aizstāvēt savas intereses, īstenot savas idejas, apvienoties biedrībās, piesaistīt finansējumu ideju īstenošnai. Jauniešiem tiek sniegta informācija par Kuldīgā esošajām aktīvākajām biedrībām un to darbu. Tiek radīta interese un zināšanas par biedrību darbu un ispējām šādā veidā īstenot savas idejas un attīstīt sev apkārtējo dzīves vietu.
 5. Iepazīsti klātienē Saeimu, Ministru kabinetu un NVO 
  došanās uz Rīgu, ekskursijā uz Saeimu, Ministru Kabinetu un tiekoties ar kādu no vadošajiem Latvijas NVO pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.. Ekskursiju ietvaros jauniešiem būs iespēja programmas ietvaros apmeklēt arī Pēterbaznīcas torni. Iespēja pusdienot Ministru Kabineta ēdnīcā. Ekskursijas trasnporta izdevumus Kurzemes NVO atbalsta centrs nesedz!