Skolas brīvlaiks pavadīts, trenējot demokrātiju

Arī šogad rudens brīvlaika laikā, jauniešiem bija iespēja piedalīties apmācībās “Dēmos. Uztrenē demokrātiju”.

“Dēmos” uz demokrātijas treniņiem vienoja 17 jauniešus, kuri mācās no 9. līdz 12. klasei. Lai gan demokrātijas pamati jau apgūti skolā, šīs mācības sniedza padziļinātu izpratni par šo tēmu, tajā skaitā par iespējām pašiem iesaistīties demokrātiskos procesos.

Piecu dienu laikā jaunieši izmēģināja dažādas neformālas metodes, kas palīdzēja iedziļināties tematā netradicionālā veidā. Šādas metodes ļāva jauniešiem pašiem iepazīt tematu un meklēt informāciju, trenēt kritisko domāšanu, kā arī komunikāciju savā starpā un sevis prezentēšanu auditorijas priekšā.

Apmācību noslēgumā jaunieši piedalījās sarunu vakarā “Demokrātijas kafejnīca”, kas bija publisks pasākums un kurā piedalīties varēja jebkurš interesents. Pirms sarunām jaunieši bija sagatavojuši iesildīšanās aktivitātes, aicinot apmeklētājus piedalīties erudīcijas spēlēs par demokrātiju, analizēt un meklēt risinājumus jauniešu uzvestām etīdēm par dažādām komunikācijas problēmām un visiem kopā salikt jauniešu izveidotu puzli.

Atsauksmju anketā jaunieši atzinīgi vērtē apmācību vadītājus un priecājas, ka bija izvēlējušies brīvlaiku pavadīt, mācoties kopā ar vienaudžiem. Tāpat jaunieši atzīmē, ka gribētu piedalīties šādā pasākumā arī nākamajā gadā un ieteiktu to darīt arī draugiem, jo uzskata, ka šādā veidā uztrenēja un apguva papildus prasmes.

 

Apmācības organizēja “Euope Direct Kuldīga” ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.