Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Lai nodrošinātu caurskatāmību un neatkarīgu lēmumu pieņemšanu  programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administrēšanā, “Kurzemes NVO centrs” (KNVOC) aicinājis  savus biedrus parakstīt apliecinājumu par interešu konflikta neesamību.

Ņemot vērā, ka KNVOC ir viens no sešiem partneriem NVO apvienībā, kas Latvijā administrē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”, tad starp KNVOC un tās biedru organizācijām parakstīti apliecinājumi, kas paredz, ka:

 • organizācijas, tās biedru, amatpersonu vai darbinieku personās ne izmantojot savas KNVOC biedra tiesības, ne izmantojot citu stāvokli vai pilnvaras, nav ietekmējušas un neietekmēs KNVOC valdes un darbinieku lēmumus un rīcību attiecībā uz programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” izstrādi un ieviešanu;
 • novērsīs jebkuru savu biedru, amatpersonu un darbinieku tiešu vai netiešu, ar nodomu vai bez nodoma rīcību, kas vērsta uz nepelnīta ekonomiska, emocionāla, politiska, finansiāla vai citāda labuma iegūšanu Biedrībai, sev vai citiem no programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds”;
 • novērsīs jebkādu situāciju, kas varētu kaitēt (mantiskā izteiksmē vai sagraujot reputāciju) KNVOC vai programmai „Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Citiem vārdiem: apliecinājuma parakstītāji apzinās, ka būšana par KNVOC biedru nekādā gadījumā nav priekšrocība attiecībā uz programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējuma saņemšanu.

Tikai tiem KNVOC biedriem, kuri parakstījuši apliecinājumu, būs tiesības pretendēt uz “Aktīvo iedzīvotāju fonda” finansējumu.

Apliecinājumu parakstījušie KNVOC biedri:

 • Attīstības platforma YOU+
 • Domesnes
 • Invalīdu biedrība Cerība
 • Dundagas Sendienas
 • Ēdoles Pūra lāde
 • Kandavas novada iespēju fonds
 • Liepājas Poļu biedrība VANDA
 • Mamma mammai fonds
 • Mazirbes draugu kopa
 • Mūsu ligzda
 • Mūsu vārds
 • Radi Vidi Pats
 • Rucavas tradīciju klubs
 • Snēpelei
 • Talsu komersantu klubs
 • Vācu biedrība
 • Živica
 • Mantinieki
 • Kapelleru nams
 • Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”
 • Airītes Stacija
 • Grobiņas novada Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
 • Ziemupīte

(saraksts tiks papildināts)