Apdraudēta NVO fonda aktivitāšu neatkarība

Vēsturiski lielākais Latvijas valsts budžeta NVO fonds – 1,2 miljonu apmērā – šobrīd ir apturēts, jo notiek cīņa par NVO fonda neatkarības un no valsts pārvaldes puses neietekmētu pilsonisko iniciatīvu ietvaru saglabāšanu!

Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja Inese Siliņa ir Sabiedrības integrācijas fonds Padomes locekle. Padome 10.decembrī bija gatava saskaņot un virzīt tālāk darbības virzienu prioritātes 2020.gada NVO fondā, kā tas ir noticis visu NVO fonda darbības laiku kopš 2016.gada. Diemžēl šogad darbības virzienu prioritāšu saskaņošana nenotika un process uz nezināmu laiku ir apturēts, jo Padomes vadītājs Kultūras ministrs N.Puntulis (VL-TB/LNNK) un Premjera pārstāvis I.Parādnieks (VL-TB/LNNK) vēlējās NVO fonda darbības virzienus savienot ar Sabiedrības integrācijas fonda vēl neizstrādātās iekšējās stratēģijas darbības virzieniem, kam nepiekrita pārējie sēdē klātesošie padomes locekļi.

NVO fonds darbojas uz Nacionālā attīstības plāna un NIPSIPP* pamata. Kurzemes NVO centra vadītāja uzskata, ka nav pamata NVO fonda darbību sašaurināt līdz SIF kā iestādes stratēģiskajiem darbības virzieniem. Bet šis KM piedāvājums faktiski nozīmē, ka NVO fondā varētu īstenot tikai tādas aktivitātes, kas saskan ar SIF stratēģiju un tas ir ļoti augsts risks, ka neatbalstāmas varētu kļūt virkne tādu iedzīvotāju līdzdalības, pilsoniskās aktivitātes, kas ir būtiskas demokrātijas stiprināšanai, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai Latvijā, bet kādu iemeslu dēļ neatbilst SIF stratēģijai (loģiski, ņemot vērā ka SIF stratēģija ir konkrētas iestādes stratēģija). Vai otrādi – projektos mākslīgi būtu jāiekļauj kāds tāds darbības elements, kas saskan ar SIF stratēģiju.

10.12.2019. sēdē piedalījās 8 no 11 padomes locekļiem. Lai tiktu pieņemts lēmums, nepieciešamas 7 balsis PAR. Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja aicināja Kultūras ministru, kurš vada sēdi, ļaut Padomei balsot tikai par saskaņojamām prioritātēm, nesavienojot tās ar SIF stratēģiju, tādējādi nekavējot NVO fonda īstenošanas sākšanu. Par šādu lēmumu nobalsoja 6 no 8 klātesošajiem padomes locekļiem, izņemot Kultūras ministru N.Puntuli un Premjera pārstāvi I.Parādnieku. Attiecīgi, vienas balss trūkuma dēļ lēmums netika pieņemts. Tā vietā Padomes vadītājs, kultūras ministrs N.Puntulis aicināja vēlreiz balsot par NVO fonda darbības prioritātēm, kurām tomēr jāatbilst arī vēl neesošās SIF stratēģijas darbības virzieniem. Šajā balsojumā PAR nobalsoja Puntulis un Parādnieks un PRET bija visi pārējie klātesošie padomes locekļi.

Plānotie darbības virzieni 2020.gadā NVO fondā, kas izvēlēti saskaņā ar NVO fonda izveides koncepciju:

  • NVO darbības stiprināšana
  • Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm
  • NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana
  • NVO interešu aizstāvības stiprināšana

Kurzemes NVO centrs ļoti ceru uz saprātīgu un maksimāli ātru situācijas risinājumu.

 

*Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes