Praktisks seminārs par sadarbības iespējām ar starptautiskām organizācijām

logo lvTiesībsarga birojs aicina nevalstiskās organizācijas uz praktisku semināru par sadarbības iespējām ar starptautiskām organizācijām – 4.novembrī, 13.00 – 15.00 Tiesībsarga biroja telpās, Rīgā, Baznīcas ielā 25, 4.stāva zālē. 
Mērķis ir aicināt NVO būt aktīvām sava viedokļa paušanā, izmantot starptautisko organizāciju piedāvātās iespējas iedzīvotāju interesēm.

Šī gada beigās plānots virzīt apstiprināšanai valdībā kārtējo nacionālo ziņojumu par ANO Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijā. Ar paktu iepazīties iespējamsŠEIT 

Pakts aptver plašu Latvijas sabiedrībai aktuālu jautājumu loku – tiesības uz darbu, taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, arodbiedrību izveides, darbības un streiku tiesības, tiesības uz sociālo nodrošinājumu  un atbilstošu dzīves līmeni, tiesības uz izglītību, visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni, ģimenes aizsardzību,  tiesības piedalīties kultūras dzīvē, izmantot zinātnes progresa rezultātus un citas tiesības

Ar savu pieredzi, atziņām un  sadarbības modeļiem semināra laikā dalīsies:
-Tiesībsarga birojs
-Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība
-Biedrība ”Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi”
-Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ”Zelda”
-Latvijas ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija ”Papardes zieds”

Pieteikties semināram iespējams līdz 3. novembrim sūtot dalības pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: tiesibsargs@tiesibsargs.lv 
Dalība seminārā ir BEZ MAKSAS!