Aicina zupas virtuves pieteikties finansējumam

Līdz 6. augustam biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pieteikties atbalstam zupas virtuvju finansēšanai. Atbalsts zupas virtuvēm tiks sniegts proporcionāli zupas virtuvē izsniegto porciju skaitam, bet ne vairāk kā LVL 4 500 apmērā vienai zupas virtuvei. Atbalstu varēs saņemt zupas virtuves labiekārtošanai (inventāra iegādei, remontdarbiem u.tml.), uzturēšanai (ikmēneša maksājumiem), kā arī pārtikas iegādei.


Atlases kritēriji:

  • atbalstu iespējams saņemt reģistrētām biedrībām, reliģiskām organizācijām vai nodibinājumiem, kas nodrošina ēdināšanu (zupas virtuves, dienas centri u.c.) maznodrošinātām un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām t.sk. bērni, pusaudži, trūcīgie, maznodrošinātie, invalīdi, pensionāri, bezpajumtnieki u.c.,
  • visi pieteikumi tiks individuāli izvērtēti, ņemot vērā zupas virtuves darbības apjomu un ēdināšanas regularitāti,
  • līdzšinējā sadarbība (ja ir bijusi) un organizācijas reputācija.

Atbalsta periods:

2012. gada septembris – 2013. gada jūnijs

Pieteikšanās kārtība:

Organizācija pieteikuma anketu nosūta līdz 2012. gada 6. augustam uz e-pastu: zupasvirtuves@kopgalds.lv. Izdrukāta papīra veidā nav nepieciešams. Pieteikumus izskatīs un atbildi sniegs viena mēneša laikā.

 

Finansējums tiek piešķirts projekta„Kopgalds – siltas maltītes atbalsts” ietvaros, kurš apvieno tos, kas savu vienīgo ikdienas silto maltīti saņem labdarības zupas virtuvēs. Projektu vada labdarības organizācija Ziedot.lv, ar Borisa un Ināras Teterevu fonda un lielveikalu tīkla Rimi finansējumu, kā arī pateicoties līdzcilvēku ziedojumiem.

 

Papildus informācija: Ziedot.lv – 6728 9339; e-pasts: ziedot@ziedot.l