8 mēneši laika, lai izstrādātu “Vietējo pašvaldību referendumu likumu”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs ticies ar sociālajiem partneriem, lai aizsāktu kvalitatīvu diskusiju par pašvaldību referendumiem un “Vietējo pašvaldību referendumu likuma” izstrādi un pieņemšanu.

Jau 22. novembrī pieņemts valdības lēmums, ka šī likumprojekta galējais termiņš tā iesniegšanai Saeimā uz pieņemšanu ir pēc 8 mēnešiem – 2012.g. 1.augusts!

Uz tikšanos aicināta arī bija Latvijas NVO ‘mamma‘ – Latvijas Pilsoniskā alianse, kuras aprakstu par sapulces norisi lasiet tālāk:

 

Latvijā būs vietējie referendumi?

Pagājušajā nedēļā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs uz ekspertu tikšanos aicināja Jūrmalas aizsardzības biedrību, Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, Vēlēšanu reformas biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un eLPA, kā arī Saeimas deputātus un VARAM pārstāvjus, lai diskutētu par likuma nepieciešamību, kas ieviestu Latvijā vietēja mēroga referendumus.

Neatlaidīgu iniciatīvu vairāku gadu garumā ir izrādījusi tieši Jūrmalas aizsardzības biedrība, lai nacionālā līmenī noteiktu kārtību, kādā pašvaldībai konsultēties ar iedzīvotājiem un kādā ievērot pašvaldības iedzīvotāju viedokli.

Latvijas Pašvaldību Savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija pauda kritiku pret šādu referendumu veidošanu, kamēr eLPA norādīja, ka pašvaldībās reti tiek veidotas publiskās apspriedes (ja vien tās nav sabiedriskās apspriešanas par būvniecību un teritoriālo attīstību) un iedzīvotāju viedokļi reti tiek iekļauti pašvaldības dienas kārtībā. Līdzīgu viedokli pauda arī klātesošās deputātes no partijām Vienotība un Zatlera reformu partijas. eLPA pārstāve minēja, ka Eiropas (gan unitārās, gan federālās valstīs) pieredze liecina, ka ieviešot vietējos referendumus:

1. pašvaldība ir jūtīgāka pret kopienā esošo vajadzību apmierināšanu;
2. sabiedrība aktīvi iesaistās pašvaldības jautājumu apspriešanā;
3. ilgtermiņā pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar dzīves apstākļiem pašvaldībā;
4. ieviešot lemjošus vietējos referendumus, strauji pieaug konsultatīvo referendumu skaits un lemjošo referendumu skaits ir mazs;
5. iedzīvotāju līdzdalība lemjošos referendumos par pašvaldības budžetu, pozitīvi ietekmē ekonomikas izaugsmi1.

Ministrs Sprūdžs ir apņēmības pilns likumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimā un to iesniegt Saeimas prezidijam jau šī gada nogalē. Tādēļ jau šonedēļ notika pirmā darba grupas sanāksme ar diskusijām par likumprojektu. Ministrs nāca klajā ar atbalstu, ka pašvaldības iedzīvotājiem jābūt teikšanai par noteiktu tās budžeta daļu, sniedzot viedokli, kur finansējumu nepieciešams ieguldīt.