“Lielo tautu staigāšanu” izspēlējām LAMPĀ

Brīvdienās no 9.-10. jūnijam visi ceļi veda uz Cēsīm, Sarunu festivālu LAMPA. Arī mēs bijām festivālā un sestdienas vakarā devām iespēju apmeklētājiem atrast savu tautu. 

Uz Cēsīm bijām aizveduši Sarunu spēli  Lielā tautu staigāšana , kas tapusi Demokrātijas festivāla Kuldīgā laikā.  Šoreiz spēle tapa kopā ar  mūsu biedriem: Rucavas tradīciju klubu, Kandavas novada iespēju fondu, Kūravu, Kuldīgas senioru skolu, Piekrastes konventu, Ziemupīti un Radi vidi pats. Līdz pasākumam  tikāmies tiešsaistē un radījām apgalvojumus un jautājumus, ko izspēlēt LAMPĀ. Caur izvēlētajiem apgalvojumiem, tika rosinātas sarunu tēmas, kas tuvas tiem, kuri dzīvo un strādā reģionos.

Spēles laikā dalībnieki smējās, iegrima pārdomās, kavējās atmiņās un atrada domubiedrus. Lielā tautu staigāšana bija devusi iespēju izpausties un uzlādēja ar  pozitīvu lādiņu.