Kurzemes NVO centra ziņu lapa

Lieliski jaunumi! Esam atjaunojoši “Kurzemes NVO centra” ziņu lapas.

Lai saņemtu KNVOC ziņu lapu savā e-pastā, aizpildi anketu šeit: https://ieej.lv/NVOzinulapa

Ziņu lapa iznāks reizi divās nedēļās un tajā varēsi iepazīties gan ar mūsu aktualitātēm, gan aktuālākajām apmācībām un semināriem, gan jaunumiem par Aktīvo iedzīvotāju fondu, kura administrēšanā iesaistījies arī KNVOC,  gan katrā izdevumā varēsi iepazīt tuvāk vienu no mūsu biedru organizācijām. 

Ar pirmo ziņu lapu vari iepazīties šeit.

Ziņu lapas izveidi nodrošina biedrība “Kurzemes NVO centrs”  par Kultūras ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-15)