Noslēdzies Kurzemes NVO centra organizēto semināru cikls

Ir noslēdzies Kurzemes NVO centra organizēto semināru “Gada pārskata sagatavošana” un “NVO grāmatvedība” cikls. Semināru mērķis bija palīdzēt biedrībām un nodibinājumiem veiksmīgi sagatavot un iesniegt gada pārskatus, kā arī informēt par aktualitātēm NVO grāmatvedībā. Semināri norisinājās Kuldīgā, Grobiņā un Ventspilī.

Kopumā semināros piedalījās 50 dalībnieki no 42 dažādām Kurzemes organizācijām. Semināru mērķauditorija bija biedrību un nodibinājumu vadītāji un grāmatveži, bet piedalīties aicināts bija ikviens interesents. Līdz ar to dalībnieku vidū bija gan pieredzējuši grāmatveži, gan organizāciju pārstāvji no jaundibinātām organizācijām, gan pieredzējuši organizāciju vadītāji.

Semināra “Gada pārskata sagatavošana” laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar biedrību un nodibinājumu gada pārskatā ietilpstošo dokumentu saturu, tika demonstrēts, kā sagatavot pārskatu, un tā norakstu iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā. Seminārā “NVO grāmatvedība” lektore runāja par topošām izmaiņām NVO grāmatvedībā, kā arī par NVO saimniecisko darbību, skaidrās naudas darījumiem, pamatlīdzekļu uzskaiti, atalgojuma izmaksas veidiem un citiem joprojām aktuāliem jautājumiem. Norises gaitā arī dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās ar pieredzi par pieļautajām kļūdām gada pārskata sagatavošanā, par pozitīvo un negatīvo pieredzi sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, par to, kur meklē palīdzību sarežģītās situācijās, kā arī apmainījās ar viedokļiem un specifiskiem risinājumiem tieši NVO grāmatvedībai. Dalībnieki prom devās ar atbildētiem jautājumiem, jaunām zināšanām un pozitīvām emocijām.

Semināru vadītāja Elīna Immere: “Gada sākumā uz iepriekšējo gadu atskatās ne tikai uzņēmumu vadītāji un grāmatveži, bet arī nevaldības organizāciju jeb NVO vadītāji un grāmatveži, gatavojot gada pārskatus. Atšķirībā no uzņēmumu grāmatvedības, NVO grāmatvedībā bieži vien ir daudz vairāk neskaidru jautājumu, kā tieši darīt un kamdēļ darīt, jo normatīvo aktu bāze vairāk atstāj pašu organizāciju vadītāju un grāmatvežu lemšanā. Dalīšanās ar pieredzēm, gan pozitīvajām, gan negatīvajām, ir galvenais iemesls, kādēļ Kurzemes NVO centrs katru gadu aicina kopā aktīvo organizāciju vadītājus un grāmatvežus un mudina diskutēt.”

Šogad semināriem ir radīts arī ilgtspējīgs turpinājums – NVO grāmatvežu tīkls, kurā dalībniekiem ir iespēja ikdienā komunicēt attālināti, apmainīties ar viedokļiem, uzdot jautājumus un rast atbildes. Īpaša nozīme NVO grāmatvežu tīklam ir paredzēta arī NVO sektora interešu pārstāvībā, jo šogad paredzētas vairākas normatīvo aktu izmaiņas, kas nākotnē ietekmēs NVO administratīvo darbu. Lai pieteiktos dalībai NVO grāmatvežu tīklam, jāsazinās ar Elīnu Immeri (e-pasts: elina@kurzemesnvo.lv).

Paldies sadarbības organizācijām, kas nodrošināja ar mājīgām telpām semināru norisei – METRO CoWorking Kuldga, Liepājas rajona partnerība un Ventspils jaunrades nams.

Paldies par aktīvu iesaisti visiem dalībniekiem un uz tikšanos citos pasākumos!