22.martā Saldū seminārs par brīvprātīgo piesaisti un darba vadību

Biedrība ”brīvprātīgais.lv” aicina Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjus, brīvprātīgo darba organizatorus un citus interesentus 22. martā Saldū uz semināru – darbnīcu “Brīvprātīgo piesaiste un brīvprātīgo darba vadība”.

Semināra mērķis ir veidot labāku izpratni par to, kā uzrunāt un piesaistīt brīvprātīgos, un kā veicināt viņu palikšanu organizācijā. Programmas ietvaros analizēsim brīvprātīgo intereses, vajadzības un motivāciju, mācīsimies izmantot jaunās tehnoloģijas labākai komunikācijai un sadarbībai ar brīvprātīgajiem, kā arī neformālā gaisotnē izrunāsim organizāciju pieredzi, labās prakses piemērus, šaubas un neskaidros jautājumus brīvprātīgo darba vadības jomā.

 

Seminārs notiks 2013. gada 22. martā no plkst. 13:00 līdz 17:00 Saldus jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centrā ”Šķūnis”, Saldū, Lielā ielā 3.

Pieteikšanās līdz 21. martam, aizpildot anketu http://ejuz.lv/fekhg.

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar biedrību ”Piepildīto sapņu istaba”. Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā zvaniet – 29752136 (Inesei) vai rakstiet – info@piepildi.org.

Seminārs tiek rīkots ”brīvprātīgais.lv” īstenotā projekta ”NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā” ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti Latvijas reģionos, tajā skaitā Kurzemes reģionā, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā. Šis ir otrais no trīs semināru cikla, lai veidotu brīvprātīgo darba organizēšanā un īstenošanā iesaistīto organizāciju pieredzes apmaiņas platformu Kurzemes reģionā. Vairāk par projektu šeit: http://ej.uz/n4p7

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.