Archive for februāris 2013

Izsludināts SIF projektu konkurss programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas mērķis ir veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. Programmas ietvaros tiks piešķirts līdzfinansējums Latvijas nevalstisko organizāciju dalībai starptautiskos vai vietējos projektu konkursos, kurus organizē Eiropas Komisija,…

Read More

21.februārī Rīgā informatīvais seminārs par jaunajiem SIF projektu konkursiem

Sabiedrības integrācijas fonds 2013.gada 21.februārī rīko bezmaksas informatīvo semināru par 11.februārī izsludinātajiem projektu konkursiem Latvijas NVO fonda programmu sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” un „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros. Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu info@sif.lv. Dalība semināros ir bez maksas. Ar semināra darba kārtību varat iepazīties šeit (2.lpp).

Read More

Liepājā notiks izglītojošs seminārs mazākumtautību NVO

Mazākumtautību NVO vai NVO, kas darbojas etnisko grupu aizstāvībā aicinātas uz bezmaksas semināru – apmācībām „Lēmumu ietekmēšanas juridiskie aspekti mazākumtautību tiesību aizstāvības jomā”. Seminārs notiks 27. februārī plkst. 11:00 Stendera ielā 5, Vācu nama telpās. Semināra laikā ar dalībniekiem strādās jurists – eksperts minoritāšu tiesībās, sniedzot informāciju gan par galvenajiem tiesību dokumentiem un to hierarhiju…

Read More

Izsludina atklātu projektu konkursu “Ārpusskolas pasākumu programmas” ietvaros

Līdz 11. martam iespējams iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā projektu konkursā programmas „Ārpusskolas pasākumu programma” ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību. 2013.gadā izvirzītais…

Read More

Izsludināts projektu konkurss apmaiņas programmai latviešu un mazākumtautību bērniem

Līdz 11. martam iespējams iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrības integrācijas fonda izsludinātajā konkursā programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9. klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas…

Read More

Latviešu Fonds izsludinājis 2013. gada pieteikuma konkursu

Līdz 1. martam iespējams iesniegt projektus Latviešu Fonda izsludinātajā konkursā, kurā tiks atbalstīti projekti, kas veicina latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību. 2013. gada konkursā Fonda dalībnieki vēlas vairāk saņemt projektu pieteikumus, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi. Izvērtēšanai tiek pieņemti projekti, kuru iesniegti atbilstoši pieteikuma norādījumiem un ir saistīti ar…

Read More

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai kultūras jomā

Līdz 27. februārim iespējams pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros. Sadarbības tīklu veidošanas mērķis ir sniegt iespēju sadarboties dažādu jomu pārstāvjiem, veidot partnerattiecības un mācīties vienam no otra, tādējādi pilnveidojot kontaktus, apmainoties ar pieredzi un labu praksi, kā arī attīstot zināšanas un prasmes. Šajā projektā tā…

Read More

Projektu konkurss jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izsludina atklātu projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. Konkursa mērķis ir izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus, lai nodrošinātu pašvaldības jauniešu centru nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai…

Read More

NOSLĒDZIES: Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā

Eiropas Sociālā fonda projekts “Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā”  (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176) Projekta īstenotājs: Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) www.iic.lv Projekta sadarbības partneri: biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, biedrība ”Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”, biedrība ”Jēkabpils NVO resursu centrs” un biedrība „Izglītības projekti” Projekta virsmērķis: stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai…

Read More