Archive for janvāris 2012

Iespējas Saldus un Brocēnu NVO

1.decembrī “Saldus rajona attīstības biedrība” parakstīja līgumu ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu par projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160 “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana” īstenošanu. Projekta vispārīgais mērķis:Veicināt aktīvu un kvalitatīvu sabiedrisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību reģionā.

Read More

Infografika – NVO līdzdalība Eiropas Savienībā

Infografikā ir.lv biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” ir apkopojusi dažādas aktualitātes NVO līdzdalībai Eiropas Savienībā. Šajā infografikā uzzināsi, ko eiropieši domā par savām līdzdalības iespējām ES un kā no 2012.gada 1.aprīļa tiks paplašinātas līdzdalības iespējas visiem ES iedzīvotājiem. Skatīt infografiku tālak rakstā:

Read More

NVO 2011.gadā ir bijušas aktīvas atzinumu sniegšanā

eLPA informē: pagājušajā gadā no 1.aprīļa līdz decembra beigām kopumā 26 biedrības ir sniegušas atzinumus par vairāk kā 60 normatīvo aktu projektiem. Visbiežāk pieteikumus ir sniegušas šādas NVO: eLPA – 15 reizes; Vides konsultatīvā padome – 6 reizes; LBAS – 6 reizes; Latvijas Dabas fonds – 4 reizes; AB grupa – 3 reizes. Pārējās biedrības…

Read More

Līdz 13. janvārim var iesniegt kultūras projektus Talsu novadā

Talsu novada pašvaldība izsludinājusi 2012.gada kultūras projektu konkursu, aicinot līdz 2012.gada 13.janvārim iesniegt projektus, kuri ir nozīmīgi kultūras mantojuma saglabāšanā, kultūrvides veidošanā, latviešu kultūras identitātes stiprināšanā mūsdienās un perspektīvā, kultūras nozaru attīstības nodrošināšanā, tautas morāles stiprināšanā, kontaktu veicināšanā ar Eiropas Savienības u.c. valstīm, iezīmējot Latvijas kultūras savdabību citu kultūru vidū. 2012.gada kultūras projektu konkursā kopējais…

Read More