#2 Biedrību darbība veicina pozitīvas pārmaiņas

Turpinām stāstu sēriju par Kurzemes biedrībām, kuras ar savu darbību kustina sabiedrību un aizsāk pārmaiņas. Pārmaiņas, pārsvarā tiek pieņemtas lēnām, bet katrs mazais uzlabojums, ir tā vērts, lai turpinātu. Šoreiz runājos ar pārstāvēm no  biedrībām “Miera māja”, “Frekvence” un “Tukku Magi”. 

“Mums šķiet svarīgi radīt paliekošas vērtības, izglītot lielus un mazus cilvēkus, veidot apziņu, ka vide un kultūrvēsturiskais mantojums ir Latvijas vērtība. Balstoties uz minēto gadu gaitā tapuši vairāki projekti, kuru augļi joprojām ir izmantojami. Piemēram, 2017. gadā radīto  spēli “Latvijai 100” joprojām izmantojam jauniešu izglītošanā.

Daudzu gadu garumā mīļu prātu sadarbojamies ar Kurzemes NVOC centru un palīdzam viņu idejas realizēt Saldū. Aizvadītas divas Līderu akadēmijas sesijas un arī citas mācības mūsu novada aktīvajiem ļaudīm.

Mums patīk dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī pašiem izzināt un eksperimentēt. Tāpēc divus gadus ļāvāmies jaunam izaicinājumam un rīkojām pārgājienu sēriju iedzīvotājiem un vingrošanas nodarbības pagastos, “ par Miera mājas darbiem pastāstīja biedrības vadītāja Līga Šaule.

Turpat Saldū darbojas multimediju studija Frekvence, kuras vadītāja Ginta Ozoliņa stāsta, ka biedrības darbība un arī radītā rezonanse tikai sāk uzņemt apgriezienus.

Biedrībai ir nepilni 2 gadi un biedru skaits, līdz ar biedrības aktivitāti pieaug. Biedrības primārā mērķauditorija ir jaunieši, kuri apgūst digitālās komunikācijas veidus. “Novēroju, ka jaunieši, kuri pie mums darbojas, ne tikai saturīgāk pavada savu brīvo laiku, bet arī jūtas pārliecinātāki par savām spējām, nebaidās no kļūdām, eksperimentē. Prieks, ka jaunieši paralēli mācībām skolā, meklē prakses un darba iespējas šajā sfērā. Realizējot biedrības projektus, intervējam šīs jomas lietpratējus, kuri dalās savā pieredzē, vada meistarklases un iedrošina jauniešus apgūt jomu pašiem un sākt darīt. Frekvence ir platforma, kur var eksperimentēt un jaunieši jau ir sākuši izteikt idejas, rada, sniedz padomus viens otram, izsaka atgriezenisko saiti.

Biedrības netiešā mērķauditorija ir sociāli atbildīgas organizācijas, ar kurām Frekvence sadarbojas. Mūsu darbība, kurā jaunieši mācās, palīdz citām organizācijām atrisināt to problēmas, ko var atrisināt ar komunikācijas un mediju saturu, piemēram, lai piesaistītu kādai biedrībai brīvprātīgos utml. Rīkojām arī kopīgas meistarklases un apmācības,” stāstīja Ginta.

Savukārt Tukumā ar biedrības Tukku Magi  rosību, pilsētā ieplūdusi pasaules kultūras elpa, kas pamazām izplatās arī plašākā mērogā.

 

Topošā pasaules kultūras un mākslas centra Tukku Magi  pagalmā jau trešo sezonu notiek kultūras iedzīvināšana ar dažādiem pasākumiem, sadarbojoties organizācijām un iesaistot vietējo kopienu. Pasākumu koordināciju veic brīvprātīgo kopa RadiTukkuMagi.

Tukku Magi  virsmērķis ir dialoga veidošanu starp kultūrām, laikmetiem, ziemeļiem un dienvidiem, tai skaitā veidojot neitrālu platformu koloniālisma jautājumiem, uz kuriem tiek meklētas atbildes visā pasaulē.

“Pirms Tukku Magi  pagalma, kas atrodas bijušajā Zēberga iesala fabrikā, atvēršanas rīkojām kopīgu talku, lai sakārtotu vidi pasākumu rīkošanai un ikviena būšanai tajā. Esam atvērti sadarbībai – pie mums pasākumus organizē kultūras nams, mūzikas, mākslas skola, ukraiņu kopiena u.c. Katru gadu par tradīciju ir kļuvis ZiemeļDienvidu filmu festivāls ar Āfrikas kultūras izziņu, Tukku Magi   Open Stage ( atvērtā skatuve)  pasākumi, kas domāti jebkuram, kurš vēlas parādīt savus talantus vai vienkārši sajust to, kā ir būt uz skatuves. Pasākums ir izaudzis no vietējo uzstāšanās līdz apkārtējo novadu talantu piesaistei. Skatītāji atzinīgi novērtē šos pasākumus – valda īpaša atmosfēra, savējie viens otru atbalsta un cilvēki jūtas vienoti.

Aktivitātes un pasākumi piesaista aizvien jaunus radošos cilvēkus, kas ir priekšnosacījums vietas attīstībai. Pašvaldība arī ir pamanījusi un atbalsta mūsu darbību. Ir parādījusies lielāka dzīvība pilsētā, cilvēki atgriežas Tukumā un iesaistās ar savu devumu. Mūsu darbība balstās uz  brīvprātīgo darbu, kas ļauj iesaistīties, piedalīties kopienas saliedējošos pasākumos,” tā par biedrības darbību pastāstīja pārstāve Zane Siliņa.