"Iesaisties Kurzemē!" rezultāti 29.jūlijā

Informējam, ka projektu konkursa "Iesaistes Kurzemē!" rezultāti būs zināmi 29.jūlijā pēc pusdienas laika! 

Iesniegti un šobrīd vēl vērtēšanā ir 50 projektu pieteikumi, no tiem: 40 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti (13 vietējā līmeņa, 14 vietējā sadarbības līmeņa un 13 starpnovadu sadarbības līmeņa projekti) un 10 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projekti (5 vietēja līmeņa, 3 vietēja sadarbības līmeņa un 2 starpnovadu sadarbības līmeņa projekti). 

 IesaistiesKurzeme publ logo

Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO "Iesaisties Kurzemē 2014!"

IesaistiesKurzeme publ logo

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!". Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz 2014.gada 21. jūlijam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos.

Atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas.
Informatīvie semināri par konkursu visā Kurzemē no 27.jūnija līdz 4.jūlijam! Pieskies jau tagad šeit.

Lasīt tālāk: Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO "Iesaisties Kurzemē 2014!"