Par patiesā labuma guvēju noteikšanu NVO

izsaukuma zime

Pērn (09.11.2017.) stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz, ka visām juridiskajām personām, tai skaitā BIEDRĪBĀM un NODIBINĀJUMIEM, ir jāsniedz informācija Uzņēmuma reģistram par tā patiesā labuma guvējiem (PLG), norādot konkrētus vārdus, uzvārdus, personas kodus. Informācija tiek sniegta, aizpildot veidlapu „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai”.

Ņemot vērā, ka biedrību un nodibinājumu darbība parasti nav vērsta kādas konkrētas personas labuma gūšanai, bet gan visas sabiedrības interesēs, ir teju neiespējami noskaidrot patiesā labuma guvēju un tādu pamatā arī nav. Arī valdes locekļi nav patiesā labuma guvēji, jo valde ir vēlēta no biedru vidus, lai  organizētu biedrības darbu un sasniegtu biedrības mērķus. Bet biedri ir domubiedri, kas apvienojušies mērķa sasniegšanai, kuram, saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu, nav peļņas gūšanas rakstura. Protams, var būt situācijas, kad biedrība tiek dibināta varas veidošanas, koncentrēšanas un izmantošanas nolūkos, bet šāda situācija varētu būt salīdzinoši ļoti retos gadījumos. Tātad lielākajā daļā situāciju nav iespējams noteikt biedrību un arī nodibinājumu patiesā labuma guvējus.

Lai arī saskaņā ar likumu tiek teikts, ka visām juridiskajām personām ir jāsniedz informācija par patiesā labuma guvējiem, Uzņēmumu reģistra konsultanti attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem skaidro, ka:

  1. Veidlapa „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai ir obligāti jāaizpilda pie jaunas biedrības vai nodibinājuma dibināšanas. Taču, ja jaunā organizācija uzskata, ka tai nav patiesā labuma guvēja, tad šajā veidlapā var tikt atzīmēts 3.punkts „Apliecinājums, ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams”.
  2. Visos citos gadījumos (arī pie izmaiņu reģistrēšanas) biedrības un nodibinājumi informāciju var nesniegt vispār (neiesniegt veidlapu), izņemot, ja tām tiešām ir patiesā labuma guvējs.

No 2018.g. 1.aprīļa ziņas no Uzņēmuma reģistra par patiesajiem labuma guvējiem saņems kredītiestādes, zvērināti notāri, zvērināti advokāti un citi likuma subjekti, kuriem klientu izpētes gaitā jāvērtē informācija par juridisko personu – patieso labuma guvēju.

Papildu skaidrojumu, tai skaitā attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem, lasi  Latvijas Vēstneša portālā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292873-ka-noskaidrot-patieso-labuma-guveju/

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu un konsultācijas NVO sektoram 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.