Archive for maijs 2018

Kurzemes NVO atbalsta centra izbraukuma konsultāciju dienas ir sākušās!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis konsultāciju dienu izbraukumu sesijas, lai individuāli konsultētu biedrību un nodibinājumu pārstāvjus par šobrīd aktuāliem jautājumiem. Aktuālākie jautājumi, kurus līdz šim uzdevuši gandrīz visu biedrību pārstāvji, bijuši par saimnieciskās darbības veikšanu un, kā tas iet “roku rokā” ar biedrību un nodibinājumu jēdzienu – nav peļņas gūšanas raksturs. Tāpat, svarīgi ir izprast…

Read More

Esam iesnieguši piedāvājumu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentam par NVO fonda operatora funkciju pildīšanu Latvijā

2018. gada 4.maijs ir ne tikai Latvijas neatkarības atgūšanas gadadiena, šogad 4.maijā ir noslēdzies kāds ļoti nozīmīgs darba posms Latvijas pilsoniskās sabiedrības vēsturē  – visas stratēģiski nozīmīgākās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas Latvijā strādā reģionālā un nacionālā līmenī pilsoniskās sabiedrības attīstībai, izglītošanai, tīklošanai, informēšanai un stiprināšanai, nedalot labuma guvējus pēc to darbības jomas, ir apvienojušās konsorcijā ar mērķi…

Read More

Atbalstām biedrus – piedalāmies talkā Ķoniņciemā!

01.05.2018. Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves – valdes priekšsēdētāja Inese Siliņa un projektu koordinatore Evita Pētersone ar ģimenes loceķiem piedalījās biedrības “Dižavots” talkā senajā Ķoniņciemā. Talkas mērķis bija palīdzēt biedrībai sakopt apkārtni un sagatavoties starptautiskam pasākumam “Ūsiņi Ķoniņciemā.Zirgu diena”. Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Read More