Projekts “Piekrastes Dialogi” noslēdzies ar jaunām atziņām

Ir noslēdzies biedrības “Piekrastes konvents” veidotais “Piekrastes Dialogu” cikls, kuru finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds. Ciklā notika sešas sarunas par sabiedrībā nozīmīgām tēmām – labsajūtu, sociālajiem jautājumiem, jauniešiem, kultūru, uzņēmējdarbību un demokrātiju. Mērķis – saprast cilvēku sajūtas un redzējumu par šīm tēmām.

Ar projektā gūtajām atziņām dalās biedrības pārstāvji:

“Sarunās mums bija iespēja satikt, dzirdēt un diskutēt ar cilvēkiem, kuriem ir zināšanas un pieredze noteiktā jomā.

Pirmais dialogs bija veltīts katra paša labsajūtas formulai. Te kopā ar sertificētu mākslas terapeiti, neirografiķi mācījāmies un izpratām cilvēka labsajūtas piramīdu. Terapeite dalījās ar zināšanām, kāpēc katras cilvēkam labsajūtas formula ir savādāka. To ietekmē gan sociālie faktori, gan dzīves vieta, gan temperaments.

Sociālie jautājumi bija mūsu dialogu otrā tikšanās tēma. Tā ir smagnēja un cilvēki izvairās par šiem jautājumiem runāt tieši. Esošie notikumi pasaulē, Krievijas agresijas izraisītais karš ar Ukrainu, bija mūsu dialoga pirmā saruna. Mums bija iespēja saņemt tiešu informāciju par iespēju palīdzēt un atbalstīt ukraiņu cilvēkus, kas apmetušies netālu. Sarunas otrā tēma bija par senioru dzīves apstākļiem, atbalstu no valsts struktūrām un palīdzības sniegšanu akūtās situācijās. Par atbalstu izglītības iestādēs bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Trešais dialogs veltīts jauniešiem – mūsu nākotnei. Pasākuma scenāriju un aktivitātes lielā mērā uzticējām veidot pašiem jauniešiem, piedaloties jauniešu darbiniekiem. Pasākums bija ļoti plaši apmeklēts no jauniešu puses un jaunieši ieguva gan jaunus draugus, gan zināšanas par aktuālām jauniešu iniciatīvām Tukuma novadā, Latvijā un Eiropā.

Tikšanās reizē ar uzņēmējiem piedalījās gan Tukuma novada pašvaldības pārstāvji, gan lektori no vietējās uzņēmēju atbalsta biedrības “Partnerībai Laukiem un Jūrai”. Kopīgi runājām par pašreizējo uzņēmēju atbalstu Tukuma novadā. Uzņēmēji dalījās savā līdzšinēja pieredzē. Apkopojām ieteikumus un priekšlikumus uzņēmēju projektu atlases kritērijiem nākamajam plānošanas periodam, kas aktuāli mūsu piekrastes uzņēmējiem.

Kultūras dialogs notika Apšuciema skolā. Tikāmies ar Baibu Sipenieci, kas dalījās savā redzējumā. Runājām par to, kāds ir mūsdienīgs kultūras cilvēks. Baiba skaidri minēja, ka šobrīd nepietiek tikai ar jauku balsi vai spēju uzstāties publikas priekšā, ir nepieciešams savs redzējums un stingrs mugurkauls. Jo īpaši svarīgi kultūras cilvēki ir vietas attīstībai. Bez kultūras aktivitātēm vietas izmirst. Tāpat runājām par jauniešu iesaisti vietējos kultūras notikumos un spēju pieņemt viņu redzējumu.

Noslēdzošā saruna veltīta Demokrātijai. Šoreiz tēmu izvēlējās mūsu aktīvie iedzīvotāji. Galvenais uzsvars – Reģionālā reforma un mazo ciemu izaicinājumi šīs reformas gaitā. Pie mums ciemojās VARAM ministrijas pārstāvji, ar kuriem varējām atklāti diskutēt par izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies ikdienā. Iedzīvotāji aktīvi piedalījās foruma teātra nodarbībā, kur izspēlējām sev aktuālas ikdienas ainiņas par sadarbību un savstarpējo cieņu. Pasākumā piedalījās pavārs, kas iepazīstināja ar dažādu valstu kultūru ēdieniem, kas piemēroti saviesīgos pasākumos.

Tikšanās laikā, kā arī dažādās aptaujās apkopojām iedzīvotāju viedokli un idejas, kā veidot un attīstīt mūsu kopējo dzīves telpu. Ar viedokli esam dalījušies ar Tukuma novada pašvaldību, Ekonomikas Ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kā arī Engures Iedzīvotāju konsultatīvo padomi. Nenoliedzami ir svarīga atgriezeniskā saite, lai dialogs turpinātos un ietu attīstības ceļu. Pēc sarunas ar VARAM , mēs redzam ka arī valsts pārvaldei ir svarīga atvērta un uz sadarbību vērsta valsts un pašvaldību pārvalde. Tāpēc aicinām uzturēt šo sadarbības saiti dzīvu. Un formas iespējas ir dažādas.”

Projekta mājas lapa ar detalizētāku info pieejama šeit: https://piekrasteskonvents.lv/dialogi.html

Projekts “Piekrastes Dialogi” (Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/029) finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.