Notikusi Demokrātijas festivāla Kuldīgā pirmā organizatoru tikšanās

11. maijā notika Demokrātijas Festivāla Kuldīgā pirmā organizatoru tikšanās. Tajā piedalījās gan pagājušā gada festivāla aktīvisti, gan arī bija piepulcējušies jauni interesenti. Tikšanās sākās ar atskatu uz pagājušo festivālu, pēc tam pievēršoties idejām šī gada festivālam, taču pirms ķerties klāt konkrētu pasākumu iecerēm, tikšanās dalībnieki centās nodefinēt, kādas ir galvenās problēmas, ko  festivālam būtu jārisina, lai palīdzētu stiprināt demokrātiju valstī, sabiedrībā, savstarpējās attiecībās.

Galvenās problēmas:

  • Sabiedrības sašķeltība
  • Savstarpējas cieņas trūkums, mobings
  • Neprasme pieņemt, veidot dialogu, meklēt kompromisus ar cilvēkiem, kam ir citāds viedoklis
  • Brīvības jaukšana ar visatļautību
  • Neiedziļināšanās (cilvēkiem ir viedoklis, bet trūkst izpratnes)
  • Cilvēki nejūtas uzklausīti, trūkst vietas, kur risināt sev svarīgas problēmas
  • Cilvēki baidās, nevēlas iesaistīties demokrātiskajos procesos

Pievēršoties konkrētiem pasākumiem, kas varētu tikt īstenoti festivālā, dalībnieki sprieda, ka vēlētos atkārtot (vai uzlabot) vairākus no pagājušajā gadā notikušajiem pasākumiem (Demokrātijas kafejnīcu, Demokrātijas garšu, Foruma teātri , Eiropas ideju simpoziju un Lielo tautu staigāšanu). Taču, protams, tiks īstenotas arī jaunas idejas, ar kurām iepazīstināsim vēlāk.

Vēl jāatzīmē, ka festivālā būs iekļauta arī bērniem paredzēta programma, savukārt jauniešiem pirms festivāla tiks organizēta vasaras skola, kuras laikā varēs ne tikai apgūt sev noderīgas zināšanas un prasmes, bet arī sagatavot savu pasākumu, kas tiks iekļauts festivāla programmā.

Festivāls notiks 29. un 30. jūlijā.

Un galvenais: ja ir vēlme pievienoties festivāla organizēšanai, nekas nav nokavēts – to joprojām var izdarīt, rakstot uz e-pastu maija@kurzemesnvo.lv.

Festivāla iniciators ir biedrība “Kurzemes NVO centrs”. Festivālu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī Kuldīgas novada pašvaldība un “Europe Direct Kuldīga”.