Eiropas diena Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā

Atzīmējot Eiropas dienu, “Europe Direct Kuldīga” šogad viesojās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, kur visas dienas garumā norisinājās šai dienai veltītas aktivitātes.

Dienu uzsākām, ar tehnikuma audzēkņiem veidojot “Eiropas lietu muzeju”, ko vadīja Krista Karlsone. Audzēkņi tika aicināti katrs izvēlēties kādu priekšmetu, kas viņiem asociējas ar Eiropu, un uzrakstīt šī priekšmeta anotāciju. Muzeja eksponātu vidū bija vairāki telefoni un pildspalvas, blociņi, kas iegūt, piedaloties dažādos “Erasmus+” projektos, Eiropas veselības apdrošināšanas karte un citi vērtīgi un ļoti eiropeiski objekti.

Otro nodarbību vadīja “Europe Direct Kuldīga” vadītāja Maija Jankovska, kura patapinot “Eiropas lietu muzejā” izmantoto pieeju, turpināja risināt Eiropas tematu un ar sev privāti nozīmīgu priekšmetu palīdzību iesaistīja jauniešus sarunā par Eiropas Savienības vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesībām. Nodarbība iekļāvās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā akcijā “Atpakaļ uz skolu”, kurā dažādu nozaru pārstāvji dodas uz skolām un augstākās izglītības iestādēm, lai dalītos ar jauniešiem savas pieredzes stāstos par dzīvi un darbu Eiropas Savienībā, runātu par jauniešu iespējām un Eiropas vērtībām, kā arī uzklausītu jauniešu viedokļus un iesaistītu diskusijās.

Pēc tam notika informatīvs pasākums, kurā tehnikuma audzēkņi dalījās savos pieredzes stāstos par dalību “Erasmus+” projektos, tādējādi mudinot pārējos izmantot šo projektu sniegtās iespējas. Skolotāja Gunita Meiere vadīja atklāto mācību stundu “Pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā”, kuras laikā jaunieši grupās meklēja informāciju par NVO Latvijā, Eiropas savienībā un nedemokrātiskās valstīs. Šajā dienā tehnikumā arī virtuāli viesojās Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, kuram jaunieši varēja uzdot sev aktuālus jautājumus. Dienas nobeigumā audzēkņi izpildīja Eiropas eksāmenu. Jaunieši atzina, ka šajā dienā ieguvuši un papildinājuši savas zināšanas par Eiropas Savienības nozīmīgumu.

Ņemot vērā, ka šogad 9. maijs bija izsludināts arī kā Ukrainas kara upuru piemiņas diena, tad pirms atklātās stundas tika ieturēts klusuma brīdis, savukārt pēc nodarbībām jaunieši sēja saulespuķes.

Sakām lielu paldies skolotājai Gunitai Meierei par lielisko sadarbību, uzņemoties organizēt šādu pasākumu, kas tehnikumā notika pirmo reizi.