ZKNVOAC: biedri

Talsu komersantu klubs

Darbības teritorija: Talsu novads Dibināšanas gads: 2006. Reģistrācijas nr: 40008108588Adrese: Stendes iela 8, TalsiKontakti: tel. 29107826, e-pasts: info@tkk.lvweb:www.tkk.lv Talsu Komersantu klubs(TKK) dibināts ar mērķi pārstāvēt Talsu novada uzņēmēju intereses un veicināt dialogu un veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un starptautiskajām organizācijām, kā arī veicināt Talsu novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīstītu uzņēmējdarbību un iesaistītos Talsu reģiona sabiedriskās dzīves…

Read More

Esošie biedri

Mūsu jau esošie biedri 2013. gada novembrī Kurzemes NVO atbalsta centram ir 31 biedrs – 29 Kurzemes organizācijas un 2 fiziskas personas. Ar īsu informāciju par daļu no organizācijām varat iepazīties kreisās puses izvēlnē . Aizputes sieviešu apvienība “Integro”, Aizputes novads Challenge, Talsu novads Dundagas bērnu dienas centrs “Māja”, Dundagas novads Guvums, Talsu novads Ģibuļu…

Read More

Stratēģija, statūti un gada pārskati

Vēl kā “Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” 2012. gadā tika izstrādāta organizācijas darbības stratēģija 2013 – 2017. gadam, kura saistoša ir arī pēc organizācijas nosaukuma maiņas. Attīstības stratēģija 2013. – 2017. gadam Darbības apkopojums 1999 – 2012   Pamatdokumenti ZKNVOAC statūti ZKNVOAC reģistrācijas apliecība   Gada pārskati ZKNVOAC 2011. gada pārskats

Read More

Talsu fotoklubs

Talsu fotoklubs Darbības teritorija: Talsu novads, pārējā ZiemeļkurzemeDibināšanas gads: 2006Reģistrācijas nr: 50008107531Vadītājs: Uldis Balga, uldisbalga@gmail.com,  tālr. 29431843Web: https://www.facebook.com/talsufotoklubs/ Talsu fotoklubs savu darbību sācis jau 1999. gadā kā neformāla Talsu rajona fotoamatieru apvienība. Sākotnēji apvienībā darbojās aptuveni 10 fotogrāfi, šobrīd biedrība apvieno 23 fotogrāfus – gan profesionāļus, gan amatierus vecumā no 22 līdz pat 70 gadiem. Lēmumu dibināt biedrību fotogrāfi pieņēma jau pēc…

Read More

Aprūpes un attīstības biedrība “Vīgrieze”

Darbības teritorija: Pastendes, Ģibuļu pagasts Talsu novadāDibināšanas gads: 2001/2005Reģistrācijas nr: 40008057671Adrese: Skolas iela 1A, Pastende, Talsu nov., LV-3251Vadītāja: Lolita Pļaviņa, m.t. 22328884 Organizācijas darbības apraksts: “Vīgrieze” sākotnēji dibināta kā fonds, kurš vēlāk pārreģistrēts par biedrību. Savas darbības pirmsākumos “Vīgrieze” sadarbībā ar karalienes Juliānas fondu un pagasta padomi atjaunoja ēku, izveidojot pagastā  atvērto dienas centru. Arī…

Read More

Talsu novada fonds

Darbības teritorija: Talsu novads, Dundagas novads, Rojas novads, Mērsraga novadsDibināšanas gads: 2003Reģistrācijas nr: 50008073841Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201Vadītājs: Iveta Rorbaha, iveta.rorbaha@talsi.lv, m.t. 26596146   Esošās darbības apraksts: Fonds ir pirmais kopienas fonds Latvijā un ir neatkarīga organizācija, kas kalpo plašiem sabiedriska labuma mērķiem, vācot ziedojumus no vietējiem ziedotājiem ar mērķi finansēt…

Read More

Guvums

Darbības teritorija: Talsu pauguraines dabas parksDibināšanas gads: 2009Reģistrācijas nr: 40008138351Adrese: “Lejaslāči”, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258Vadītājs: Rita Oškalne, rita_o@lanet.lv, m.t. 29842300  Organizācijas darbības apraksts: Biedrība ir neliela, taču apņēmīgu cilvēku dibināta. Tajā darbojas vairāku māju un zemju īpašnieki, kurus vieno viena teritorija – Talsu pauguraines dabas parks. Lai arī pastāv atsevišķa biedrība – Talsu…

Read More

Talsu novada krīžu centrs

Darbības teritorija: Talsi, Talsu novadsDibināšanas gads: 1998/2009Reģistrācijas nr: 40008151097Adrese: Saules iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201Vadība: Alla Spruģevica, info@krizucentrs.lv, m.t.: 29375549Krīžu centra darba laiks: diennaktsAdministrācijas darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.30Kontaktinformācijai: Alla Spruģevica, tel.: 29375549   Talsu novada krīžu centra komanda Organizācijas darbības apraksts: 2009. gada 11. decembrī Nodibinājums “Talsu sieviešu un bērnu krīžu…

Read More

Talsu pauguraines dabas parka atbalsts

Darbības teritorija: Talsu novadsDibināšanas gads: 2000Reģistrācijas nr: 40008050921Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 17A, Talsi, Talsu nov., LV-3201 (faktiskā adrese)Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu nov., LV-3201 (juridiskā adrese)Vadītājs: Egita Sudakova, segita@apollo.lv, m.t. 29279461   Organizācijas darbības apraksts: Biedrībā darbojas Talsu pauguraines dabas parkā esošo māju saimnieki un zemes īpašnieki, kuru galvenais mērķis ir kopīgiem spēkiem sakopt dabas…

Read More

Kultūras krātuve

Darbības teritorija: Stende, Talsu novadsDibināšanas gads: 2007Reģistrācijas nr: 40008111978Adrese:  Lielā iela 12 (sētas māja), Stende, Talsu nov.Vadītāja: Inta Ulmane, inta.ulmane@gmail.com, m.t. 26314135         Darbības mērķi pēc statūtiem: Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu; Izzināt Stendes pilsētas vēsturi; Pilsoniskās līdzdalības veicināšana; Sadarboties ar citām biedrībām; Iedzīvotāju mūžizglītības veicināšana. Organizācijas darbības apraksts: Biedrības galvenais uzdevums ir saglabāt…

Read More