Atbalsts Latvijas pilsoniskās sabiedrības darbam Ukrainas krīzes situācijā

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā un tas izraisīto cilvēksituācijas krīzi, kā arī Latvijas pilsoniskās sabiedrības vēlmi iesaistīties un sniegt palīdzību,  Aktīvo iedzīvotāju fonds informē, ka jebkurā brīdī iespējams pieteikt atbalstu Latvijas pilsoniskās sabiedrības iesaistei un koordinēšanai, kā arī dažādu piketu un demonstrāciju organizēšanai un norisei, brīvprātīgā darba koordinēšanai, finansējuma vākšanas kampaņām, interešu pārstāvības aktivitātēm u.c. pilsoniski aktīvām darbībām.

Aktīvo iedzīvotāju fondā šobrīd iespējams:

  1. Pieteikt atbalstu līdz 10 000 eiro Latvijas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām AIF Rīcības projektu konkursā. Pieteikumus var iesniegt jebkurā brīdī AIF projektu sistēmā. Ņemot vērā AIF un šī konkursa specifiku, aicinām likt uzsvaru uz finansējuma nepieciešamību un tā izlietošanu pilsoniskās sabiedrības koordinēšanai aktivitāšu ietvarā “2.5. Vides (fiziskas, virtuālas) izveide vai uzlabošana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai”, taču papildu var plānot arī citas konkursā atbalstāmās aktivitātes, piemēram, brīvprātīgā darba koordinēšanu (ietvars Nr.1.2.2.), interešu pārstāvību (ietvars Nr.1.3.1.), Latvijas iedzīvotāju iesaisti atbalsta aktivitātēs ukraiņiem (ietvars 1.2.2.), u.c. Mantiskas palīdzības finansēšanu šis konkurss neparedz. Pieteikumu izskatīšana prasīs 2-3 nedēļas laika. Pilnu informāciju lasiet konkursa nolikumā.
  2. AIF jau atbalstīto Stratēģisko un Ilgtermiņa darbības atbalsta projektu īstenotāji var pārstrukturēt savas aktivitātes/budžetus, iekļaujot darbības, kas saistītas ar pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un koordinēšanu, finansējuma vākšanu, brīvprātīgā darba organizēšanu, u.c. Izmaiņas projektu pieteikumos jāpiesaka savu projektu atbalsta personām.

Pirms pieteikšanās atbalstam aicinām sazināties un konsultēties ar AIF koordinatoriem-konsultantiem: