Aptauja par Eiropas jaunatnes gadu

 

2022. gads – Eiropa Jaunatnes gads! Lai izstrādātu iesaistošāku nākamā gada darbības programmu, aicinām jauniešus piedalīties Eiropas Jaunatnes gada aptaujā, sniedzot savas atbildes šajā saitē līdz š.g. 17. novembrim.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2021. gada runā par stāvokli Eiropas Savienībā izskanēja priekšlikums 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu. Lai Eiropa varētu veidot labāku, zaļāku, digitālāku un iekļaujošāku nākotni, tai ir vajadzīgs jauniešu redzējums, iesaiste un līdzdalība. Šis priekšlikums apliecina Eiropas apņemšanos nodrošināt jauniešiem plašākas un labākas nākotnes iespējas – izglītības, nodarbinātības, pilsoniskās un politiskās līdzdalības jomā.

Aptaujas jautājumi skar jaunatnes mērķos izvirzītās prioritātes un tādas tēmas kā līdztiesība un iekļaušana, ilgtspēja, garīgā veselība un labbūtība, nodarbinātības kvalitāte, kā arī dažādus aktivitāšu veidus.

Plašāka informācijas par Eiropas Jaunatnes gadu ir pieejama šajā saitē.

 

Informācija par attēlu: © Communities, 2003