NVO

Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Publicēšanas datums 02 Marts 2018

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs līdz 30.03.2018. pieņem projektu pieteikumus projektu konkursā "Iesaisties Kurzemē!" 3 atbalstāmajās darbības jomās - "Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas", "Starpkultūru dialogs" un "Mazākumtautību NVO atbalsts". 

Informatīvie semināri par konkursu notiks Talsos, Liepājā un Ventspilī. Pieteikšanās semināriem šeit.

 • Talsos 08.03.2018. plkst 10:00 kino "Auseklis" 2.stāvā
 • Liepājā 12.03.2018. plkst. 11:00. Liepājas jauniešu mājā, Kungu ielā 24
 • Ventspilī 12.03.2018. plkst. 15:00. Ventspils jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13

Lasīt tālāk: Izsludinām 2018. gada projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē!"

Svinam vispasaules NVO dienu!

Publicēšanas datums 27 Februāris 2018

27.februāris - Vispasaules NVO diena ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus, rūpes par sabiedrības drošību, nākotni un vērtību atzīšanu. Tā ir arī diena, kad ikvienam NVO aktīvistiem būtu uz brīdi jāapstājas no sava ikdienas skrējiena, lai uzslavētu pašiem sevi par paveiktajiem nozīmīgajiem darbiem.

7

Tad nu arī mēs, Kurzemes NVO atbalsta centra meitenes, atzīmējām šo dienu īpaši - par spīti aukstumam laidām gaisā laba vēlējuma balonus, kuri padarīja debesis īpašākas, simbolizējot mūsu visu kopā būšanas spēku. Visu papildināja aromātiskas tējas tase un kūka. Nu gluži tā, kā jau svētkos jābūt!

999

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Aktualitātes projekta "Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana" īstenošanā

Publicēšanas datums 24 Februāris 2018

P3ae 1Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa un aktivitāšu koordinatore Santa Birzniece 22.-23. februārī Lietuvā piedalījās Erasmus+ projekta „Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” partneru ceturtajā klātienes tikšanās sanāksmē.

 P3ae ansamblis

Papildu projekta ieviešanas jautājumu pārrunāšanai un tuvāko aktivitāšu plānošanai, viesojāmies Krētingas rajona izglītības centrā un tikāmies ar nevalstisko organizāciju – Krētingas trešās paaudzes universitāti, kura Krētingā īsteno Third Age Learning pieeju, tādējādi paaugstinot senioru dzīves kvalitāti. Gūtās atziņas ir jaunas un pārdomu rosinošas.

Lai arī daudzviet pasaulē izglītības jomā strādājošie darbojas Third Age Education vai Third Age Learning ietvarā, ko varētu dēvēt par īpašu pieeju mūžizglītības aktivitātēm vecākiem cilvēkiem/senioriem, pie mums, Latvijā, šāda pieeja izglītības jomā neeksistē. Šobrīd vien par ko attāli līdzīgu varētu dēvēt aktīvāko senioru biedrību tematiskos interešu klubiņus, bet to mērķis, darbības struktūra un organizatoriskais ietvars ir būtiski atšķirīgs. Savukārt daudzās pasaules valstīs pastāv pat tā sauktās “Third Age universitātes”, kas veido starptautisku kustību ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti novecojot un vecumdienās. Vairāk par šo var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

DSC01704
Projekta partneri sarunā ar nevalstiskās organizācijas Krētingas Third Age Asociācijas pārstāvjiem

Lai Kurzemes NVO atbalsta centa darbinieki, brīvprātīgie pieredzējušu starptautisko kolēģu vadībā labāk izprastu Third Age Education būtību un tās principus, kā arī lai iesaistītos on-line kursu izstrādē un to popularizēšanā vecāka gadagājuma personām (50+), jau kopš 2016.gada esam iesaistījušies projekta “Promoting Third Age Education” īstenošanā. Projekta idejas autors ir Latvijas biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul sadarbībā ar pieredzes bagāto Slovēnijas Third Age universitāti, Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru kā aizsācēju Third Age Education pieejai Krētingā.

Projekta būtība, sadarbojoties partneriem no 4 valstīm, ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību, vienlaicīgi popularizējot Third Age Learning principus

Līdz aprīļa beigām tiks pabeigtas visas svarīgākās projekta aktivitātes, savukārt maijā un jūnijā katrs partneris savā valstī ar projekta rezultātiem iepazīstinās visus interesentus – gan organizācijas un speciālistus, kas izglītības vai brīvā laika pavadīšanas jomā strādā ar pieaugušajiem, t.sk. pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem, gan pieaugušo izglītotājus, gan arī pašus pieaugušos, kuri vēlētos paplašināt savas zināšanas par pasaules pieredzēm un izmēģināt mūsu projekta ietvaros tapušos e-kursus.

Kurzemes NVO atbalsta centrs šo projekta rezultātu noslēguma pasākuma plāno organizēt jūnija sākumā Kuldīgā, par ko atsevišķi informēs un uzaicinās jomas interesentus un pārstāvjus.

Par patiesā labuma guvēju noteikšanu NVO

Publicēšanas datums 08 Februāris 2018

izsaukuma zime

Pērn (09.11.2017.) stājās spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz, ka visām juridiskajām personām, tai skaitā BIEDRĪBĀM un NODIBINĀJUMIEM, ir jāsniedz informācija Uzņēmuma reģistram par tā patiesā labuma guvējiem (PLG), norādot konkrētus vārdus, uzvārdus, personas kodus. Informācija tiek sniegta, aizpildot veidlapu „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai”.

Ņemot vērā, ka biedrību un nodibinājumu darbība parasti nav vērsta kādas konkrētas personas labuma gūšanai, bet gan visas sabiedrības interesēs, ir teju neiespējami noskaidrot patiesā labuma guvēju un tādu pamatā arī nav. Arī valdes locekļi nav patiesā labuma guvēji, jo valde ir vēlēta no biedru vidus, lai  organizētu biedrības darbu un sasniegtu biedrības mērķus. Bet biedri ir domubiedri, kas apvienojušies mērķa sasniegšanai, kuram, saskaņā ar biedrību un nodibinājumu likumu, nav peļņas gūšanas rakstura. Protams, var būt situācijas, kad biedrība tiek dibināta varas veidošanas, koncentrēšanas un izmantošanas nolūkos, bet šāda situācija varētu būt salīdzinoši ļoti retos gadījumos. Tātad lielākajā daļā situāciju nav iespējams noteikt biedrību un arī nodibinājumu patiesā labuma guvējus.

Lai arī saskaņā ar likumu tiek teikts, ka visām juridiskajām personām ir jāsniedz informācija par patiesā labuma guvējiem, Uzņēmumu reģistra konsultanti attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem skaidro, ka:

 1. Veidlapa „Pieteikums informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai ir obligāti jāaizpilda pie jaunas biedrības vai nodibinājuma dibināšanas. Taču, ja jaunā organizācija uzskata, ka tai nav patiesā labuma guvēja, tad šajā veidlapā var tikt atzīmēts 3.punkts „Apliecinājums, ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams”.
 2. Visos citos gadījumos (arī pie izmaiņu reģistrēšanas) biedrības un nodibinājumi informāciju var nesniegt vispār (neiesniegt veidlapu), izņemot, ja tām tiešām ir patiesā labuma guvējs.

No 2018.g. 1.aprīļa ziņas no Uzņēmuma reģistra par patiesajiem labuma guvējiem saņems kredītiestādes, zvērināti notāri, zvērināti advokāti un citi likuma subjekti, kuriem klientu izpētes gaitā jāvērtē informācija par juridisko personu – patieso labuma guvēju.

Papildu skaidrojumu, tai skaitā attiecībā uz biedrībām un nodibinājumiem, lasi  Latvijas Vēstneša portālā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/292873-ka-noskaidrot-patieso-labuma-guveju/

SIF

 

Kurzemes NVO atbalsta centra darbu un konsultācijas NVO sektoram 2018. gadā atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Kvalitatīvai dzīvei - zināšanas par aktuālo!

Publicēšanas datums 29 Janvāris 2018

P3ae ansamblis

2018.gada 15. un 22.februārī Kurzemes NVO atbalsta centrs organizēja apmācību kursu „Youtube un Facebook apguve senioriem”, kurā kopumā piedalījās 24 interesenti vecumā no 58 līdz 77 gadiem. 

Apmācību kurss tika organizēts Erasmus+ projekta "Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana" ietvaros ar mērķi pārliecināties, vai projekta sadarbības partnera Slovenian Third Age University  izstrādātā metdoloģija "Konceptuālās pamatnostādnes pedagogiem vecāku pieaugušo izglītībā" ir atbilstoša reālajai dzīvei. Centāmies kursu organizēt atbilstoši metodoloģijā paustajām vadlīnijām un mūsu secinājums - metodoloģija kopumā atbilst! Kā galvenos pamatprincipus nodarbības organizēšanā un vadīšanā pielietojām:pilot

 • Piesaisti grupai mentoru
 • Grupa ir līdz 12 personām liela
 • Izmanto dalībnieku patstāvīgo darbu un tā rezultātus, to prezentēšanu kā apmācību metodi
 • Jaunās zināšanas pasniedz, izmantojot dalībnieku dzīves pieredzē balstītus salīdzinājumus un asociācijas
 • Apmācību procesā iesaisti dalībnieku dzīves pieredzi un dalīšanos ar tām – mācīšanās vienam no otra!

Pēc nodarbību vadīšanas esam guvuši daudz pozitīvu emociju un apliecinājumu, ka pieaugušo izglītošanās jebkurā vecumā ir gan iespējama, gan vajadzīga - mūsu dalībnieki mums sniedza brīnišķīgu atgriezenisko saiti par mūsu darbu! Mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka varam palīdzēt celt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, sniedzot tiem zināšanas par mūsdienās svarīgo un aktuālo! Seniori ir ļoti aktīvi, zinātkāri un pozitīvi skolēni! 

Paldies par sadarbību kursa organizēšanā Kuldīgas pensionāru biedrībai "Rumbiņa” un Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centram.

Projekta „Promoting Third Age University” mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Kurzemes NVO atbalsta centrs vada jauniešu diskusijas Kuldīgā

Publicēšanas datums 29 Janvāris 2018

17.februārī Kuldīgā notika nu jau otrais Kuldīgas jauniešu forums, kurā šogad vairākas darba grupas vadīja arī „Kurzemes NVO atbalsta centra” pārstāvji. Forums bija kā noslēdzošā aktivitāte janvārī notikušajām diskusijām ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem Kuldīgas sešos pagastos – Gudeniekos, Īvandē, Laidos, Padurē, Rendā un Snēpelē. Diskusijas notika pēc kafija ar politiķi metodes un sarunu procesu koordinēja Kurzemes NVO centra pārstāves Inese Siliņa un Santa Birzniece. Paldies Kuldīgas novada Bērnu un Jauniešu centram par sadarbību jauniešu līdzdalības aktivitātēs!

 

Aicinām seniorus pieteikties apmācībām par sociālo tīklu lietošanu

Publicēšanas datums 10 Janvāris 2018

Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kuldīgas novada pieaugušo izglītības centru 15.janvārī organizē vienreizēju apmācību senioriem 2h garumā par facebook un youtube lietošanu. Apmācība tiks organizēta grupas nodarbības veidā 2h stundu garumā, nodrošinot dalībniekiem individuālu atbalstu sociālo tīklu iespēju izmēģināšanai.

Senioriem soctikli2

Interesentiem jābūt pamatiemaņām darbam ar datoru un ir jābūt savam e-pastam, kas ir priekšnosacījums facebook iespēju apguvei.

Papildu informācija un pieteikšanās nodarbībai, sazinoties ar Inesi Siliņu pa tālruni 29811722. Lielas intereses gadījumā iespējams organizēt papildu grupas.

Apmācības tiek organizētas Erasmus+ projekta “Promoting Third Age University”  ietvaros, kura mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību.

Sirsnīgus Ziemassvētkus!

Publicēšanas datums 22 Decembris 2017
Sirsnīgus svētkus sirdī, ģimenē, savā kopienā, valstī un pasaulē!
Sirsnīgus Ziemassvētkus

AIcinām uz KNVOAC gada noslēguma pasākumu!

Publicēšanas datums 06 Decembris 2017

Lai skaisti noslēgtu 2017.gadu, atskatītos uz kopīgi un atsevišķi padarīto, kā arī diskutētu par projektu programmas “Iesaisties Kurzemē!” nepieciešamību/transformāciju nākotnē, aicinām juz KNVOAC noslēguma pasākumu 15.decembrī Kuldīgas mākslas namā (1905.gada iela 6) plkst. 11:00! Pasākums ir atvērts un gaidīts ikviens interesents. No vienas organizācijas vēlams pieteikt ne vairāk kā 3 personas.Lūdzu reģistrējiet savu dalību šeit http://ej.uz/IK2017noslegums vai sazinieties ar Inesi Siliņu, tel. 29811722!

2017 noslegums

Pasākumam būs gan nopietnā, gan neformālā daļa – tā teikt, lai jūtamies, gan pastrādājuši, gan atpūtušies, gan bijuši kopīgā lokā un iepazinuši jaunus cilvēkus! Pasākumu organizēsim mūsu jaunajā formātā – “NVO brančs”, kura laikā jūs gan klausīsieties mūsos, gan iepazīsiet viens otru!

DARBA KĀRTĪBAS PIETURZĪMES:           

 • I daļa - aktuālā informācija
  • Aktuālā Kurzemes NVO statistika 2017 (ar salīdzinājumu pret iepriekšējiem gadiem)
  • Aptaujas “Kurzemes NVO finanses un ekonomiskās pēdas nospiedums 2017” datu prezentācija
  • Aktuālais par svarīgāko ziedojumu jomā 2018.gadā - kā uzņēmēji varēs ziedot sabiedriskā labuma organizācijām?
 • II daļa - projektu konkurss "Iesaisties Kurzemē" tagad un turpmāk
  • Statistikas dati par projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!” 2014-2017
  • Klātesošo diskusija par “Iesaisties Kurzemē!” pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas procesa vienkāršošanu,programmas darbības turpinājuma nepieciešamību un organizēšanas formu 
 • III daļa - iedvesma sev un citiem
  • Iedvesmas stāsti NVO darbībai 
  • Tematiskais foto stūrītis, kūka, karstvīns, piparkūkas, pateicības, novēlējumi sev un citiem nākamajam gadam.

 

Pasākuma norisi atbalsta LR Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem!

Seminārs „Grāmatvedības aktualitātes 2018” Talsos

Publicēšanas datums 17 Novembris 2017

Aicinām biedrības un nodibinājumus uz bezmaksas semināru “Grāmatvedības aktualitātes 2018” 2017. gada 7. decembrī plkst. 15:00 Talsos (Kr.Valdemāra iela 17a).

ban

Programmā:

 • Atalgojuma izmaksas veidi fiziskai personai (darba alga, pakalpojuma līgums, autoratlīdzības līgums)
 • Skaidrās naudas darījumi
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālās apdrošināšanas un darba likuma izmaiņas
 • Ziedojumi un biedru naudas
 • Jautājumi un atbildes, pieredzes apmaiņa

Lektore Elīna Immere - Kurzemes NVO atbalsta centra grāmatvede.

Semināra programma pieejama šeit.

Pieteikšanās: http://ej.uz/Gramatvediba2018Talsi vai zvanot 27111252 (Elīna)

Semināra norisi finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

KM KNVOAC