NVO

Bezmaksas semināri par tēmu „Publisko iepirkumu organizēšana Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros"

Publicēšanas datums 22 Septembris 2011

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs organizē bezmaksas seminārus par tēmu „Publisko iepirkumu organizēšana Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros":

Lielā Talka atkal izsludina pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas konkursu

Publicēšanas datums 22 Septembris 2011

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu pēc kārtas Lielās Talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās Talkas Pagalmu konkursā un iesūtīt informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti 5 pagalmi, kuriem Talkas organizatori sadarbībā ar piesaistītajiem sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās Talkas dienā uzsāks reālus sakopšanas darbus.

Sīkāk par konkursa norisi:
1) Konkursā pieteikumu var iesniegt ikviens Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kas sava pagalma labiekārtošanas procesā spēs uzņemties līdera lomu - iesaistīs kaimiņus, cieši sadarbosies ar organizatoriem un citādi palīdzēs projekta veiksmīgai realizācijai;

Lasīt tālāk: Lielā Talka atkal izsludina pagalmu sakopšanas un labiekārtošanas konkursu

Izsludināti Mūžizglītības programmas projektu konkursi 2012. gadam

Publicēšanas datums 22 Septembris 2011

Projektu konkurss ir izsludināts Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes. Tās aptver dažādas veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklus veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

Lasīt tālāk: Izsludināti Mūžizglītības programmas projektu konkursi 2012. gadam

Jaunieši var pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“

Publicēšanas datums 21 Septembris 2011

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus turpināt pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“, kas tiek organizēts Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG 2011) ietvaros. Labāko

darbu autori katrā no 5 brīvprātīgā darba jomām saņems balvu -- uzņēmuma „Lattelecom“ jaudīgu portatīvo datoru. Video reklāmas konkurss norisinās līdz 1. novembrim. Sīkāka informācija par pieteikšanos un konkursa nolikums ir pieejams konkursa mājas lapā www.iesaisties.lv.

Lasīt tālāk: Jaunieši var pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA AICINA UZ EIROPAS KOMISIJAS ORGANIZĒTĀ EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA GADA 2011 CEĻOJOŠĀS TŪRES LATVIJAS POSMU

Publicēšanas datums 21 Septembris 2011

LR Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus interesentus apmeklēt no Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ceļojošās tūres Latvijas posmu Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā no 28. septembra līdz 2. oktobrim.

EBDG 2011 ceļojošā tūre Latvijā piedāvā iespēju uzzināt visu par brīvprātīgā darbu, tajā skaitā:

Liepājas Diabēta biedrība aicina uz informatīvo dienu

Publicēšanas datums 20 Septembris 2011

24. septembrī plkst. 12.00 viesnīcā „Europa City Amrita” notiks Liepājas Diabēta biedrības rīkota informācijas diena diabēta biedrības biedriem, ģimenes locekļiem un citiem interesentiem.

Informācijas diena sāksies ar dzejnieces Irmas Markopas dzejas lasījumu un Andra Kristona vokālo sniegumu, muzicējot Edmundam Talalasam un Dacei Milzerei.

 

Ar lekciju „Atskaņas pēc EASD kongresa Lisabonā” uzstāsies Dr. Ilze Lagzdiņa. Par Jaunliepājas PVAC pēdu kabineta darbību informēs podologs Elīna Prāmalte, bet ar veselības veicināšanas biedrības „Ābolītis” darbību iepazīstinās biedrības vadītāja Zigrīda Sproģe.

Lasīt tālāk: Liepājas Diabēta biedrība aicina uz informatīvo dienu

Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursa otro kārtu Latvijas kultūras institūciju un organizāciju projektiem

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

Kultūras ministrija š.g. 13.septembrī izsludinājusi valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa otro kārtu projektiem, kuri saņēmuši Eiropas Savienības (turpmāk ES) programmas „Kultūra” (2007–2013) vai ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2007–2013) 4.atbalsta aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” atbalstu.


Kopējais pieejamais finansējums otrajā konkursa kārtā ir LVL 15 665.

Lasīt tālāk: Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursa otro kārtu Latvijas kultūras institūciju...

Notiks diskusija par ES fondu plānošanas un ieviešanas jautājumiem

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

20.septembrī plkst. 13.00 viesnīcā Albert Hotel (Rīgā, Dzirnavu ielā 33, 11.stāva zālē) notiks diskusija par Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas problēmām. Diskusijā tiks apspriesta pašvaldību un plānošanas reģionu esošā situācija un nākotnes redzējums problēmu risināšanā.

Šī diskusija aizsāks tematisko pasākumu ciklu, kurā ar savu pieredzi tiks aicināti dalīties pašvaldību vadītāji, kā arī dažādu projektu plānošanā un ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti - juristi, grāmatveži, komunikācijas un attīstības plānošanas speciālisti.

Pirmās diskusijas mērķis ir apkopot tos iemeslus, kas līdz šim ir traucējušas pašvaldībām apgūt ES fondu finansējumu, lai turpmākajās diskusijās meklētu atbildes, apkopotu jaunajā rokasgrāmatā un skaidrotu projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumus sadarbības iestādēm.

Dienas kārtība pieejama šeit

Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) no 2011. gada 10. – 14.oktobrim rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas veltīta 20. gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO un aicina tajā iesaistīties visas Latvijas skolas.

UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu visa mācību gada laikā, bet jo īpaši UNESCO nedēļas laikā veltīt uzmanību UNESCO tēmai. Tas var notikt dažādās mācību stundās (vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija utt.), klases stundās un citos skolas pasākumos. UNESCO LNK sagatavojusi informatīvi izglītojošo aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

Lasīt tālāk: Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

 

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Sabiedrības Integrācijas Fonda projekta „Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana” ietvaros šogad iespiedusi rokasgrāmatu tūrisma pakalpojumu attīstībai, kuru plašākai tūrisma profesionāļu auditorijai prezentēja pagājušajā nedēļā Tūrisma Attīstības valsts aģentūrā.

Rokasgrāmata „Tūrisms Kurzemē. Labās prakses piemēri. Rokasgrāmata tūrisma pakalpojumu attīstībai” paredzēta gan KTA biedriem, gan tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Kurzemē, gan arī Latvijas studentiem un tūrisma biznesa uzsācējiem.

Lasīt tālāk: Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu