NVO

Izsludināti Mūžizglītības programmas projektu konkursi 2012. gadam

Publicēšanas datums 22 Septembris 2011

Projektu konkurss ir izsludināts Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu un Žana Monē programmās, kurās kopā ir vairāk nekā 30 projektu veidu jeb aktivitātes. Tās aptver dažādas veida mācību un prakses mobilitātes iespējas, partnerību un sadarbības tīklus veidošanu, profesionālo pilnveidi, asistentūras un citus projektu veidus.

Lasīt tālāk: Izsludināti Mūžizglītības programmas projektu konkursi 2012. gadam

Jaunieši var pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“

Publicēšanas datums 21 Septembris 2011

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības un zinātnes ministrija aicina Latvijas jauniešus turpināt pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“, kas tiek organizēts Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 (EBDG 2011) ietvaros. Labāko

darbu autori katrā no 5 brīvprātīgā darba jomām saņems balvu -- uzņēmuma „Lattelecom“ jaudīgu portatīvo datoru. Video reklāmas konkurss norisinās līdz 1. novembrim. Sīkāka informācija par pieteikšanos un konkursa nolikums ir pieejams konkursa mājas lapā www.iesaisties.lv.

Lasīt tālāk: Jaunieši var pieteikties video reklāmas konkursam „Iesaisties“

LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA AICINA UZ EIROPAS KOMISIJAS ORGANIZĒTĀ EIROPAS BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA GADA 2011 CEĻOJOŠĀS TŪRES LATVIJAS POSMU

Publicēšanas datums 21 Septembris 2011

LR Izglītības un zinātnes ministrija aicina visus interesentus apmeklēt no Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ceļojošās tūres Latvijas posmu Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā no 28. septembra līdz 2. oktobrim.

EBDG 2011 ceļojošā tūre Latvijā piedāvā iespēju uzzināt visu par brīvprātīgā darbu, tajā skaitā:

Liepājas Diabēta biedrība aicina uz informatīvo dienu

Publicēšanas datums 20 Septembris 2011

24. septembrī plkst. 12.00 viesnīcā „Europa City Amrita” notiks Liepājas Diabēta biedrības rīkota informācijas diena diabēta biedrības biedriem, ģimenes locekļiem un citiem interesentiem.

Informācijas diena sāksies ar dzejnieces Irmas Markopas dzejas lasījumu un Andra Kristona vokālo sniegumu, muzicējot Edmundam Talalasam un Dacei Milzerei.

 

Ar lekciju „Atskaņas pēc EASD kongresa Lisabonā” uzstāsies Dr. Ilze Lagzdiņa. Par Jaunliepājas PVAC pēdu kabineta darbību informēs podologs Elīna Prāmalte, bet ar veselības veicināšanas biedrības „Ābolītis” darbību iepazīstinās biedrības vadītāja Zigrīda Sproģe.

Lasīt tālāk: Liepājas Diabēta biedrība aicina uz informatīvo dienu

Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursa otro kārtu Latvijas kultūras institūciju un organizāciju projektiem

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

Kultūras ministrija š.g. 13.septembrī izsludinājusi valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa otro kārtu projektiem, kuri saņēmuši Eiropas Savienības (turpmāk ES) programmas „Kultūra” (2007–2013) vai ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2007–2013) 4.atbalsta aktivitātes „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” atbalstu.


Kopējais pieejamais finansējums otrajā konkursa kārtā ir LVL 15 665.

Lasīt tālāk: Kultūras ministrija izsludina līdzfinansējuma konkursa otro kārtu Latvijas kultūras institūciju...

Notiks diskusija par ES fondu plānošanas un ieviešanas jautājumiem

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

20.septembrī plkst. 13.00 viesnīcā Albert Hotel (Rīgā, Dzirnavu ielā 33, 11.stāva zālē) notiks diskusija par Eiropas Savienības fondu plānošanas un ieviešanas problēmām. Diskusijā tiks apspriesta pašvaldību un plānošanas reģionu esošā situācija un nākotnes redzējums problēmu risināšanā.

Šī diskusija aizsāks tematisko pasākumu ciklu, kurā ar savu pieredzi tiks aicināti dalīties pašvaldību vadītāji, kā arī dažādu projektu plānošanā un ieviešanā iesaistītie pašvaldību speciālisti - juristi, grāmatveži, komunikācijas un attīstības plānošanas speciālisti.

Pirmās diskusijas mērķis ir apkopot tos iemeslus, kas līdz šim ir traucējušas pašvaldībām apgūt ES fondu finansējumu, lai turpmākajās diskusijās meklētu atbildes, apkopotu jaunajā rokasgrāmatā un skaidrotu projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumus sadarbības iestādēm.

Dienas kārtība pieejama šeit

Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) no 2011. gada 10. – 14.oktobrim rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas veltīta 20. gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO un aicina tajā iesaistīties visas Latvijas skolas.

UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu visa mācību gada laikā, bet jo īpaši UNESCO nedēļas laikā veltīt uzmanību UNESCO tēmai. Tas var notikt dažādās mācību stundās (vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija utt.), klases stundās un citos skolas pasākumos. UNESCO LNK sagatavojusi informatīvi izglītojošo aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

Lasīt tālāk: Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

 

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Sabiedrības Integrācijas Fonda projekta „Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana” ietvaros šogad iespiedusi rokasgrāmatu tūrisma pakalpojumu attīstībai, kuru plašākai tūrisma profesionāļu auditorijai prezentēja pagājušajā nedēļā Tūrisma Attīstības valsts aģentūrā.

Rokasgrāmata „Tūrisms Kurzemē. Labās prakses piemēri. Rokasgrāmata tūrisma pakalpojumu attīstībai” paredzēta gan KTA biedriem, gan tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Kurzemē, gan arī Latvijas studentiem un tūrisma biznesa uzsācējiem.

Lasīt tālāk: Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu

LIAA aicina inovatīvo biznesa ideju autorus uz divu dienu semināru "Jaunu ideju ģenerēšana"

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

Semināra norises laiks: 2011.gada 28.un 30.septembris, plkst. 9:00 -15:30
Semināra norises vieta: Semināra norises vieta: Upmalas biroji, 4. stāvs, Mūkusalas iela 101, C ieeja, Rīga

Ideju ģenerēšanas semināru laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ideju ģenerēšanas metodēm un apgūs to praktisko pielietošanu ikdienā. Tomēr, lai idejas iepazīstināšana tirgū būtu veiksmīga, dalībniekiem tiks sniegtas zināšanas par ideju tālākas attīstīšanas priekšnosacījumiem un darbībām rezultāta sasniegšanai, kas ietver arī ideju attīstīšanas un potenciāla novērtēšanas metodes, patērētāja vajadzību analīzi, industriālā dizaina lomu jauna produkta izstrādē, kā arī komandas kompetenču novērtēšanu un pilnvērtīgas komandas veidošanas vadlīnijas.

Lasīt tālāk: LIAA aicina inovatīvo biznesa ideju autorus uz divu dienu semināru "Jaunu ideju ģenerēšana"

Aicina pieteikties Kurzemes NVO sadarbības forumam

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

 

Turpinot veiksmīgo pagājušā gada pieredzi, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs arī šogad aicina Kurzemes NVO tikties vienuviet – Sadarbības forumā Liepājā 30. septembrī.

Kurzemes NVO sadarbības foruma ietvaros tā dalībniekiem tiks dota iespēja savstarpēji iepazīties, veidot sadarbības kontaktus un atrast iespējamus sadarbības partnerus kopīgu nākotnes projektu īstenošanai. Foruma laikā paredzēts NVO pārstāvjiem, sadaloties pa to pārstāvēto jomu darba grupām, ekspertu vadībā rast kopēju redzējumu par savas jomas attīstību un ieteikumiem tās darbības uzlabošanā Kurzemes reģionā.

Lasīt tālāk: Aicina pieteikties Kurzemes NVO sadarbības forumam