Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Publicēšanas datums 18 Septembris 2011

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (UNESCO LNK) no 2011. gada 10. – 14.oktobrim rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas veltīta 20. gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO un aicina tajā iesaistīties visas Latvijas skolas.

UNESCO LNK aicina ikvienu Latvijas skolu visa mācību gada laikā, bet jo īpaši UNESCO nedēļas laikā veltīt uzmanību UNESCO tēmai. Tas var notikt dažādās mācību stundās (vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija utt.), klases stundās un citos skolas pasākumos. UNESCO LNK sagatavojusi informatīvi izglītojošo aktivitāti „UNESCO pieskārieni Latvijai”.

Lasīt tālāk: Aicina Latvijas skolas piedalīties UNESCO nedēļā

Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

 

Kurzemes tūrisma asociācija (KTA) Sabiedrības Integrācijas Fonda projekta „Kurzemes tūrisma asociācijas darbības pilnveidošana” ietvaros šogad iespiedusi rokasgrāmatu tūrisma pakalpojumu attīstībai, kuru plašākai tūrisma profesionāļu auditorijai prezentēja pagājušajā nedēļā Tūrisma Attīstības valsts aģentūrā.

Rokasgrāmata „Tūrisms Kurzemē. Labās prakses piemēri. Rokasgrāmata tūrisma pakalpojumu attīstībai” paredzēta gan KTA biedriem, gan tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Kurzemē, gan arī Latvijas studentiem un tūrisma biznesa uzsācējiem.

Lasīt tālāk: Kurzemes tūrisma asociācija laidusi klajā Kurzemes tūrisma rokasgrāmatu

LIAA aicina inovatīvo biznesa ideju autorus uz divu dienu semināru "Jaunu ideju ģenerēšana"

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

Semināra norises laiks: 2011.gada 28.un 30.septembris, plkst. 9:00 -15:30
Semināra norises vieta: Semināra norises vieta: Upmalas biroji, 4. stāvs, Mūkusalas iela 101, C ieeja, Rīga

Ideju ģenerēšanas semināru laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ideju ģenerēšanas metodēm un apgūs to praktisko pielietošanu ikdienā. Tomēr, lai idejas iepazīstināšana tirgū būtu veiksmīga, dalībniekiem tiks sniegtas zināšanas par ideju tālākas attīstīšanas priekšnosacījumiem un darbībām rezultāta sasniegšanai, kas ietver arī ideju attīstīšanas un potenciāla novērtēšanas metodes, patērētāja vajadzību analīzi, industriālā dizaina lomu jauna produkta izstrādē, kā arī komandas kompetenču novērtēšanu un pilnvērtīgas komandas veidošanas vadlīnijas.

Lasīt tālāk: LIAA aicina inovatīvo biznesa ideju autorus uz divu dienu semināru "Jaunu ideju ģenerēšana"

Aicina pieteikties Kurzemes NVO sadarbības forumam

Publicēšanas datums 13 Septembris 2011

 

Turpinot veiksmīgo pagājušā gada pieredzi, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs arī šogad aicina Kurzemes NVO tikties vienuviet – Sadarbības forumā Liepājā 30. septembrī.

Kurzemes NVO sadarbības foruma ietvaros tā dalībniekiem tiks dota iespēja savstarpēji iepazīties, veidot sadarbības kontaktus un atrast iespējamus sadarbības partnerus kopīgu nākotnes projektu īstenošanai. Foruma laikā paredzēts NVO pārstāvjiem, sadaloties pa to pārstāvēto jomu darba grupām, ekspertu vadībā rast kopēju redzējumu par savas jomas attīstību un ieteikumiem tās darbības uzlabošanā Kurzemes reģionā.

Lasīt tālāk: Aicina pieteikties Kurzemes NVO sadarbības forumam

Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu leģitimizēšana Saeimas kārtības rullī

Publicēšanas datums 31 Augusts 2011

eLPA ziņo: Šī gada 2. septembrī Latvijas Republikas Saeimās Sarkanajā zālē notiks publiskās diskusijas “Iedzīvotāju pausto iniciatīvu leģitimizēšana”, kuru mērķis ir saprast kā un kāpēc sniegt iedzīvotājiem vēl vienu veidu kā politiski līdzdarboties.

Likumprojekts par iedzīvotāju iniciatīvu leģitimizēšanu jau nonācis Saeimas gaiteņos un tas paredz, ka ikviens iedzīvotājs savu iniciatīvu, savācot vismaz 10 000 parakstus, arī elektroniski var iesniegt Saeimas Prezidijā, lai nodotu deputātu balsojumam. Šīs pieejas atbalsts būtu revolūcija sabiedrības līdzdalības un iesaistīšanas kontekstā.

Lasīt tālāk: Iedzīvotāju elektroniski pausto iniciatīvu leģitimizēšana Saeimas kārtības rullī

2. septembrī Saldū ar iedzīvotājiem un NVO pārstāvjiem tiksies Labklājības ministre

Publicēšanas datums 22 Augusts 2011

2. septembrī Saldū vizītē ieradīsies Labklājības ministre Ilona Jurševska. No plkst 14:00 līdz 15:00 plānota tikšanās ar Saldus novada iedzīvotājiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem Avotu ielā 12. Ikviens ir aicināts ņemt dalību.


Piesakies dalībai Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē

Publicēšanas datums 13 Augusts 2011

eLPA informē: Kultūras ministrija aicina pilsoniskās sabiedrības un interešu aizstāvības organizācijas pieteikties dalībai atklātajā Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē, kas notiks š.g. 17.augustā plkst. 16.00 Kultūras ministrijā.

Sēdes mērķis ir iepazīstināt interešu aizstāvības un pilsoniskās sabiedrības NVO pārstāvjus ar Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu un rosināt diskusijas dokumenta projekta pilnveidei.

Lasīt tālāk: Piesakies dalībai Pilsoniskās sabiedrības padomes sēdē

Kurzemes reģiona NVO notiks Sadarbības Forums!

Publicēšanas datums 12 Augusts 2011

Turpinot veiksmīgo pagājušā gada pieredzi, kad tika izvērtēta Kurzemes aktīvāko NVO darbība un to pārstāvji vienkopus tikās Izaugsmes akadēmijā, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs arī šogad īsteno jaunu projektu Kurzemes nevalstiskajām organizācijām.

Jaunā projekta mērķis ir stiprināt Kurzemes reģiona NVO kapacitāti un attīstīt savsarpējo sadarbību. Jau šobrīd projekta ietvaros tiek apzināta katra Kurzemes novada aktīvākās NVO, kuru dati tiks iekļauti Kurzemes nozaru NVO publicitātes e-brošurā. Savukārt 30. septembrī Liepājā notiks Kurzemes NVO sadarbības forums, uz kuru tiks aicināti visi apzināto un ieinteresēto NVO pārstāvji.

Lasīt tālāk: Kurzemes reģiona NVO notiks Sadarbības Forums!

Lauku attīstības programmas 2007-2013 „Leader” iespējas kultūrai

Publicēšanas datums 09 Augusts 2011

 

Lauku attīstības programma 2007. – 2013. gadam „Leader” pieejas īstenošana pasākuma - “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ir iespējams saņemt nelielu finansējumu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem .

Lasīt tālāk: Lauku attīstības programmas 2007-2013 „Leader” iespējas kultūrai

Paud savu viedokli arī Tu par izmaiņām Biedrību un nodibinājumu likumā

Publicēšanas datums 06 Augusts 2011

eLPA informē: tiek turpināts aktīvs darbs pie sarunām ar Saeimas deputātiem par plānotajām izmaiņām Biedrību un nodibinājumu likumā. Ir informētai arī Kultūras ministrija un Tiesībsargs par plānotajām izmaiņām, aicinot sniegt viedokli Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai.

Arī jebkurš iedzīvotājs tiek aicināts paust viedokli aptaujā par grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā.