Rojas novads: Rojas pensionāru apvienība

Darbības teritorija: Roja, Rojas novads
Dibināšanas gads:
1997

Reģistrācijas nr: neformāla apvienība
Vadītāja: Ilona Zvaigzne, 29145347

 

Apvienības darbības apraksts
Rojas pensionāru apvienība savu darbu sāka 1997.gadā, veicot vietējā sociālā atbalsta funckijas toreizējā Rojas pagasta teritorijā - dodoties mājas vizītēs pie vientuļajiem/slimajiem pensionāriem,sniedzot gan morālu, gan praktisku palīdzību, kā arī summinot apaļo jubileju gaviļniekus, organizējot ekskursijas, teātra izrāžu apmeklējumus un citas kultūras aktivitātes.

Kopš 2001.g. Rojā darbojas pašvaldības sociālais dienests, līdz ar to apvienības dalībnieki aktīvāk darbojas kultūras jomā. Taču iesāktais darbs tiek turpināts arī sociālā atbalsta jomā,tikai nu jau sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu.

2012. gadā apvienības vadību veido 13 dalībnieki - gan Rojas aktīvie pensionāri, gan arī pa pārstāvim no apkārtējiem ciemiem, kuri plāno un organizē aktivitātes visiem Rojas novada pensionāriem. Apvienības ietvaros darbojas gan senioru koris, kurš piedalās arī dažādās skatēs un koncertos, gan arī senioru klubiņš "Liedags".
Kopumā Rojas novada pensionāru apvienība pārziņā ir visi  Rojas novada pensionāri. Apvienībai izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar novada pašvaldību sociālo jautājumu jomā. Tās biedri apzin vecos ļaudis, kuriem nepieciešama palīdzība un par to informē sociālo dienestu. Tāpat viņu uzdevums ir sveikt jubilārus apaļajās jubilejās un līdz jubilāram nogādāt domes sarūpēto dāvanu. Dome pensionāru atbalstam piešķir finansējumu vairāku pasākumu organizēšanai – tematiskiem pasākumiem,ballēm, ekskursijām, korim.

Vasaras mēnešos tiek organizētas  2 ekskursijas, no kurām vienas ekskursijas izmaksas sedz pašvaldība. Savukārt rudens/ziemas sezonā katru mēnesi tiek organizēti brauciens uz teātra izrādēm. Tiek organizētas kopēji gadskārtu svētki, kā arī dažādas balles. Reizi gadā notiek pensionāru vakars.
Senioru klubiņš sadarbojas ar Kolkas, Vandzenes, Dundagas, Valdemārpils, Laidzes, Īves, Mērsraga un Engures senioru klubiņiem, braucot ciemos pie citiem, kā arī uzņemot ciemiņus pie sevis.

Turklāt, kas ir ļoti svarīgi, apvienības vadītāja Ilona Zvaigzne uzteic sadarbību un atbalstu no Rojas novada pašvaldības - tiek sniegts gan finansiāls atbalsts aktivitāšu īstenošanai, gan arī transporta atbalsts. Ir jūtama interese un atbalsts no pašvaldības vadības par mūsu apvienības darbību.