Saldus novads: ''Mantinieki''

Darbības teritorija:Saldus novads
Dibināšanas gads: 2005
Reģistrācijas Nr.:40008092253
Adrese:„Kalnāji”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Vadītājs: Uģis Švažs, mob.tel. nr. 22019265

Biedrība ''Mantinieki'' reģistrēta, kā biedrība 2005. gadā, bet kā neformāla grupa Saldus novada Šķēdes pagastā darbojas jau kopš 2001. gada.

Biedrības pamatdarbības mērķi:
iesaistīt dažādu paaudžu un profesiju pārstāvjus sakoptas lauku vides veidošanā, saturīga brīvā laika pavadīšanā un palīdzības sniegšana sociāli atstumtajām sabiedrības grupām; veikt dažādu ar izglītību, vēsturi, sportu, veselīgu dzīves veidu, tūrismu un kultūru saistītu pasākumu organizēšanu un veicināt bērnu un jauniešu interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību;darboties vietējā novadpētniecībā, atjaunot un turpināt dažādas tradīcijas;veidot izpratni par vienotu Eiropu; uzlabot lauku sabiedrības vispārējo noskaņojumu, celt iedzīvotāju pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu.

Biedrība organizē Šķēdes pagasta svētkus, kas notiek ik pa pieciem gadiem, kā arī Šķēdes pils svētkus, kas ietver plašu pasākumu programmu. Biedrība aktīvi domā un iesaistās labiekārtošanas darbos, kā piemēram, tā ir iekārtojusi un no jauna izveidojusi  divus rotaļu laukumus. Biedrība ir organizējusi dažādas nometnes, ekskursijas gan bērniem, gan viņu vecākiem. Organizē dažādas radošās nodarbības, seminārus, un iesaistās dažādos pētniecības darbos ( piemēram, pētot jūras piekrasti).

Biedrība aktīvi iesaistās un sniedz ieguldījumu vietējo jauniešu iniciatīvā, palīdzot ar projektu īstenošu programmai, kas agrāk saukta ‘’Jaunatne darbībā’’, tagad pazīstama, kā ERASMUS+. 

Projektu ietvaros biedrībai izveidojusies ilgstoši cieša sadarbība ar pagasta pārvaldi un skolu, dažādām sabiedriskajām organizācijām, bibliotēku, novada pašvaldību, ar biedrībām Saldū un citos novada pagastos.

kungu maja mantinieki2001. gadā biedrība īstenojusi projektus ''Šķēdes muižas kungu mājas jumta atjaunošana''.
2001. un 2005. gadā biedrība īstenojusi projektu  “Kultūras mantojuma dienas Saldus rajona Šķēdes pagastā”.
2006.gadā biedrība īstenojusi projektu „Māju vārdi Šķēdes pagastā”.
2007.gadā biedrība īstenojusi projektu „Palīdzēsim vecmāmiņām un vectētiņiem” un projektu ''Svinam svētkus latviski''.  


gadatirguus mantinieki2008.gadā biedrība īstenojusi projektu  „Tuvāk dabai”.
2009.gadā biedrība īstenojusi Saldus rajona projektu fonda atbalstītu projektu „Satiksimies gadatirgū!” ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus tautas tradīciju aktīvā apgūšanā.konteineri mantinieki2011.gadā biedrība īstenojusi projektu „Vēstures mantojuma dienas Šķēdes pagastā” un CEMEX iespēju fonda atbalstītu projektu ''Zils, zaļš, dzeltens', projekta ietvaros tika iegādāti 3 šķiroto atkritumu konteineri, kuri tika izvietoti pie Šķēdes skolas un ir izmantojami visiem iedzīvotājiem.
MODES DIENA mantinieki2012.gadā biedrība īstenojusi projektus„ Modes teātris” ,kura ietvaros tika organizēta Modes diena, kur visiem apmeklētājiem bija iespēja noklausīties lekcijas, uzzināt interesantu faktus un pareizas iepirkšanās noteikumus. Šajā gadā tika īstenots arī projekts ''Mēs- par Baltijas jūru!''.
mantinieki rotalu laukums2013.gadā biedrība īstenojusi vairākus projektus - pilsoniskās līdzdalības projektu “Rotaļu laukumam būt!”, kurā kopīgi tika izplānots un izveidots rotaļu laukums pie bērnudārza. Labdarības veikala ''Otrā elpa'' atbalstītu projektu  ''Es varu un es daru!'', lai veicinātu Saldus novada lauku sieviešu personību izaugsmi -nodarbībās sievietes guva ierosmi un iedvesmu kaut ko mainīt savā dzīvē uz labo pusi, pilnveidosies, izglītosies. Biedrības ''KIT'' atbalstīto projektu ''Šķēdes ģērbonis'' un projektu ''Meža nodarbību programma Saldus novada Šķēdes pagastā'', lai veicināt bērnu un jauniešu vides izglītību, interesi par mežu un ar to saistītām profesijām. maantinieki2014. gadā biedrība piedalījusies arī Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!”un ieguvusi finansējumu projektiem ''Mana Latvija'' un ''Kurzemes dialogs'', kuru ietvaros dalībnieki apciemoja dažādas Liepājas un Ventspils biedrības, piedalījās Kurzemes starpkultūru festivāla 2015 organizēšanā, savukārt otra projekta ietvaros dalībniekiem bija iespēja piedalīties mūžizglītības nodarbībās, koncertā, un sakopšanas talkā.
Biedrības īstenoto projektu ''Mana Latvija'' un ''Kurzemes dialogs'' apraksti apskatāmi
ŠEIT un ŠEIT