NVO

Liepāja: ''Dzīvības koks'' Liepājas nodaļa

logoDarbības teritorija: Liepāja
Dibināšanas gads: 2013
Reģistrācijas Nr. 40008087144
Faktiskā adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 15, LV-3401
Pasta adrese: Liepāja, Stendera iela 5- 3, LV- 3401
Vadītāja: Gunita Berķe, mob.tel.  29235677
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība ''Dzīvības koks'' Liepājas nodaļa dibināta 2013. gadā un tā ir biedrības ''Dzīvības koks'' atzars, kas izveidots Liepājas pilslētā.

Biedrības Liepājas nodaļa tika izveidota,  lai nodrošinātu savstarpēju atbalstu, informācijas apmaiņu arī Liepājā, jo līdz tam visas galvenās aktivitātes notika tikai Rīgā. Reģionālās nodaļas izveidošana bijis liels solis.

Biedrība organizē  aktīvas biedrības sanāksmes, atbalsta grupu nodarbības, tikšanās ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, akcijas, semināru, kā arī līdzdarbojas nacionāla mēroga kampaņās, kā piemēram - „Iekrāso Liepāju rozā”, kas tika organizēta 2013.gada oktobrī - kampaņa, lai pievērstu uzmanību krūts vēža aktualitātēm Latvijā. Liepājas nodaļa informē cilvēkus un palīdz izprast, kas ir psihosociālā rehabilitācija, aktīvi sadarbojas ar medijiem.

Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citām Liepājas nevalstiskajām organizācijām, kā arī tā atbalsta un iesaistās nacionāla mēroga aktivitātēs.

apbalvosana dzivibas koks 12014. gadā biedrība piedalījusies Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ un saņēmusi finansējumu projektam ''Drosme iesaistīties'', kura ietvaros tika organizēti apmācību semināri, atbalsta grupu vadītāju apmācība, kā arī vēstuļu un stāstu konkurss.Biedrības īstenotā projekta ''Drosme iesaistīties'' apraksts apskatāms
ŠEIT