Liepāja: ''Vācu kultūras centrs''

Darbības teritorija: Liepāja
Dibināšanas gads: 2010
Reģistrācijas Nr. : 40008160916
Adrese: Stendera iela 5, Liepāja, LV -3401
Vadītāja: Ilga Vitāle, mob.tel. 26710877

Biedrība ''Vācu kultūras centrs'' dibināta 2010. gadā, Liepājā, un tās biedri galvenokārt ir vecāka gada gājuma cilvēki, kuru senču saknes ir saistītas ar Vāczemi.

Biedrības ideja pamatā ir atziņa
, ka pasaule, kurā dzīvojam ir daudzveidīga un atšķirību pilna. Atšķiras ne tikai cilvēku viedokļi, pasaules uzskati un vērtības, bet atšķirības novērojamas arī starp kultūrām. Dialogs starp kultūrām sākas ar brīdi, kad vēlamies izzinā un izprast šīs atšķirības.

Vācu kultūras centrs organizē dažādus svinīgus pasākumus, koncertus, tikšanās, saistot ar Vācu kultūru, tās pārstāvošajiem cilvēkiem, kā, piemēram, tikšanās ar ceļotāju no Drēzdenes, Vācijā. Vācu kultūras centrs organizē dažādas nodarbības, kas sevī ietver vācu valodas un kultūras izzināšanu. Vācu kultūras centrs aktīvi iesaistās dažādu pasākumu, koncertu dalībā, kā pārstāvošā organizācija, kā arī dalībnieki ar saviem ansambļiem. 

Vācu kultūras centrs sadarbojas ar dažādām Latvijas, kā arī Vācijas organizācijām, iesaistoties kopīgos projektos un pasākumos, kā arī to organizēšanā.
bernu ansamblisVācu kultūras centram ir pašiem savs ansamblis ''Reiz bija...'', kas izveidojies pirms 3 gadiem -- 2011. gadā. Ansamblis piedalās dažādos kultūras pasākumos ar mērķi izplatīt un ar dziesmas palīdzību popularizēt vācu valodu un kultūras mantojumu, apvienojot cilvēkus, kuriem vācu valoda un kultūra ir tuva un kuriem tā izraisa interesi. Ansamblis uzstājies dažādos kultūras pasākumos Latvijā, Lietuvā un Liepājā. 2013. gada nogalē Vācu kultūras centrs  izveidojis savu bērnu ansambli.

vacu dziesmu svetki2013. gadā, Liepājā, Vācu kultūras centrs bijis viens no Baltijas valstu Vācu biedrību Dziesmu svētku organizatoriem, kura ietvaros Vācu kultūras centrs iesaistījis skolu un augstskolu jauniešus parādes organizēšanā, vadīšanā, un pavadoņu pienākumu pildīšanā.
20141024sadziedot-62014. gadā biedrība piedalījusies Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ un saņēmusi finansējumu projektam ''Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja'', kura ietvaros notika dažādi koncerti, gan vietējiem iedzīvotājiem, gan par godu korim no Vācijas. Projekta ietvaros norisinājās arī pēckoncerta pasākums, kura ietvaros notika sadraudzība un sadziedāšanās.

 


Vācu kultūras centrs aicina iesaistīties jauniešus, kuri interesējas par vācbaltiešu kultūru un tradīcijām, kā arī būtu ieinteresēti iesaistīties šo tradīciju ,un kultūras izpētē, kā arī to uzturēšanā.

Biedrības īstenotā projekta ''Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja'' apraksts apskatāms ŠEIT