Dundagas novads: Dundagas Novada Atbalsta Biedrība

logo DNABDarbības teritorija: Dundagas novads
Dibināšanas gads: 2014
Reģistrācijas Nr. 40008222309
Adrese: Pils iela 11a, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
Vadītāja: Tamāra Kaudze, tel.nr. 29191969
www.facebook.comBiedrība ‘’Dundagas novada atbalsta biedrība’’ dibināta 2014. gadā, marta mēnesī, Dundagā.
 Tās sākotnējais nosaukums -  "Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība", bet, attīstoties biedrības darbam un idejām, 2015.gada maijā biedrība maina savu nosaukumu uz "Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība"


Biedrības darbības mērķis: izglītības, kultūras un sporta jomā atbalstāmo aktivitāšu īstenošana, veicinot pilsoniski aktīvas, atbildīgas sabiedrības līdzdalību un attīstību Dundagas novadā.


Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība 2014.gada 28.aprīlī organizējusi Dundagas vidusskolas skolēnu tikšanos ar Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa augstskolas administrācijas pārstāvjiem, kuras mērķis bija informēt Dundagas vidusskolas skolēnus par iespējām studēt šajā augstskolā, kā arī dot iespēju noklausīties informatīvi izglītojošu materiālu ‘’Ko nozīmē būt studentam?’’. 2014. gada 29.maijā organizējusi pasākumu ‘’Vecāku koncerts bērniem’’, kurā piedalījušies vairāk kā 60 skolēnu vecāki, un apmeklējuši vairāk kā 200 cilvēku.

10380583 679833502090300 4157337322306315782 o10317631 679833852090265 7830171372253239585 o

 

 

 

 

 

 

 


Veiksmīga sadarbība biedrībai izveidojusies ar Dundagas novada pašvaldību
, saņemot finansiālu atbalstu vecāku koncerta bērniem organizēšanai. Kā arī ar Kurzemes NVO atbalsta centru, kļūstot par organizācija biedriem 2014. gada aprīļa mēnesī. Sadarbības ietvaros biedrība piedalījusies reģionālajā konferencē par NVO attīstības sadarbības iespējām Latvijā.

Biedrība, neskatoties uz to, ka izveidojusies tikai šajā gadā, jau piedalījusies 2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ‘’Iesaisties Kurzemē!’’ un saņēmusi finansējumu projektam ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’, kurš tika realizēts 2014. gadā no 1.augsuta līdz 30.oktobrim. Projekta ietvaros tika organizēti trīs dažādi semināri – atsevišķi vecākiem un pedagogiem, un viens kopīgs seminārs, kuros tika runāts par vecāku un pedagogu nozīmi skolēna veiksmīgai zināšanu ieguvei, apskatītas visbiežāk pieļautās kļūdas un veicināta šo abu iesaistīto pušu sadarbība. Projekta noslēgumā tika organizēts pasākums ‘’Ģimeņu diena’’, kurā piedalījās 450 cilvēku, un tie iesaistījās orientēšanas spēlē, kopīgi noskatījās ielu vingrotāju šovu, apbalvoja uzvarētājus un baudīja kopīgu mielastu.

10700609 753728698034113 7293325910151209846 o10547744 753165298090453 2603306942640492222 o
Biedrības īstenotā projekta ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ apraksts apskatāms ŠEIT