NVO

sif-kras-eez

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" projekts (līguma nr. 2014.EEZ/PP/2/MIC/027)

            Saproti valsti                 Understand the country
  Par projektu                        About project