NVO

Sadarbībā ar Latvijas pilsonisko aliansi!

Kurzemes NVO atbalsta centrs šī gada 16. jūlijā uzsāka sadarbību ar Latvijas Pilsonisko aliansi projekta NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī aktivitāšu īstenošanā. Sīkāk par plānotajām un jau ieviestajām aktivitātēm lasiet zemāk.

Uzsākam aktīvu Sadarbību NVO interešu aizstāvībā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs šī gada 16. jūlijā uzsāka sadarbību ar Latvijas Pilsonisko aliansi projekta NVO interešu aizstāvības nodrošināšana nacionālā līmenī aktivitāšu īstenošanā. Informējam, ka projekta ietvaros no šī gada 16. jūlija līdz š.g. 31. decembrim eLPA veiks šādas aktivitātes:

  1. šī gada septembrī kopā ar saviem sadarbības partneriem – Zemgales NVO centru un Kurzemes NVO atbalsta centru – rīkos apaļā galda diskusijas Jelgavā un Talsos;
  2. veidos iknedēļas ziņu lapu „Nesēdi tumsā!”, pilnveidojot tās saturu, liekot uzsvaru uz aktivitātēm NVO un ievietojot aktuālās ziņas eLPA sociālo tīklu www.facebook.com un www.draugiem.lv kontos;
  3. sniegs bezmaksas konsultācijas (telefoniski, pa e-pastu un klātienē) par biedrību, nodibinājumu dibināšanu; finansējuma piesaisti; līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos; organizācijas attīstības plāna izstrādi; NVO un publiskās pārvaldes sadarbības piemēriem un veidiem, kā arī lietvedības kārtošanu biedrībās un nodibinājumos;

    Lasīt tālāk: Uzsākam aktīvu Sadarbību NVO interešu aizstāvībā!

Starting the active co-operation of NGOs' advocacy!

Kurzeme NGO Support Centre on the 16th of July, 2013 has launched cooperation with Civic Alliance Latvia. Cooperation is within the framework of CAL’s project – Ensuring NGO advocacy at national level. We gladly announce that CAL will perform the following activities (period 16/07/2013 – 31/12/2013):

  1. in September this year, along with its partners - Zemgale NGO center and Kurzeme NGO Support Center - will hold round-table discussiosn in Jelgava and Talsi,
  2. issue the weekly newsletter "Nesēdi tumsā!" by improving its content, with an emphasis on the activities of NGOs and placing the latest news on CAL accounts in social network platforms: www.facebook.com and www.draugiem.lv accounts,
  3. provide free consultations (by phone, email and in person) for associations and foundations on establishment of organization, fund-raising, participation in decision-making processes, organizational development plan, NGOs and public administration practices and forms of cooperation, as well as record-keeping for associations and foundations,

    Lasīt tālāk: Starting the active co-operation of NGOs' advocacy!