NVO

21. janvārī „Dokumentu nomenklatūra un arhivēšana”

21.janvārī plkst. 10:00 pie mums Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a, Ilga Robežniece no Latvijas Nacionālā arhīva vadīs semināru, kā pareizi uzglabāt un arhivēt dokumentus! Pieteikšanās: http://ej.uz/ejwb

0121 Arhivesana2

Lasīt tālāk: 21. janvārī „Dokumentu nomenklatūra un arhivēšana”

Kurzemes NVO atbalsta cents - draudzīgs atbalsts palīdz!

IMG 4055Sākoties jaunam gadam vēlamies kopīgi atskatīties uz padarīto 2013. gadā un atgādināt par iespēju pie mums, Talsos, Kr.Valdemāra ielā 17a, saņemt bezmaksas konsultācijas biedrību dibināšanas un vadīšanas jautājumos, kā arī piedalīties dažādos bezmaksas semināros un iesaistīties citās mūsu organizētajās aktīvitātēs!

Aizvadītajā gadā mūsu organizācijai bijuši divi ļoti nozīmīgi notikumi - vispirms gada pirmajā pusē, lai paplašinātu savu darbības teritoriju, no Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kļuvām par visas Kurzemes NVO atbalsta centru un šobrīd apvienojam 36 dažādas NVO. Savukārt vasaras vidū ieguvām finansējumu savas darbības nodrošinājumam līdz 2015. gadam!

Lasīt tālāk: Kurzemes NVO atbalsta cents - draudzīgs atbalsts palīdz!

Projekta vispārējs raksturojums

Mērķis: Sekmēt un popularizēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Kurzemē, nostiprinot organizācijas pamatdarbību, Kurzemes NVO sadarbības, informācijas tīklu, kā arī īstenojot NVO sektora izpēti Kurzemē un veicinot labās pārvaldības prakses.

Īstenošanas vieta: Kurzeme

Īstenošas periods: 05.07.2013. - 31.12.2015.

Kopējās izmaksas: 42165,70LVL, EEZ instrumenta līdzfinansējums: 37 799,40LVL

Galvenās aktivitātes:

 • Organizācijas pamatdarbības nodrošināšana
 • Kurzemes NVO sadarbības, informācijas  tīkla stiprināšana un uzturēšana
 • Pētījums „Kurzemes pilsoniskās sabiedrības raksturojums 2013”
 • Pārskats „Kurzemes pašvaldību prakse NVO attīstībai 2013”
 • Konference „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība 2013”
 • Mācības Kurzemes NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem

Plānotie rezultāti:

 • Aktivizēta, paplašināta organizācijas darbība, veicināta tās atpazīstamība un sadarbība ar citām organizācijām
 • Stiprināts un paplašināts Kurzemes NVO sadarbības tīkls
 • Stiprināts un paplašināts Kurzemes NVO informācijas tīkls
 • Noticis 15.gadu jubilejas pasākums
 • Sagatavots pētījums „Kurzemes pilsoniskās sabiedrības raksturojums 2013”
 • Sagatavots pārskats „Kurzemes pašvaldību prakse NVO attīstībai 2013”
 • Notikusi konference „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība 2013”
 • Notikušas mācības Kurzemes NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem

 

Projekta vadītāja:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Talsi, Kr.Valdemāra iela 17a, LV-3201

 

Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

General description of the project

Aim: To facilitate and promote the development of civic society in Kurzeme through strengthening the organization's core business, NGO cooperation and information networks in Kurzeme, as well as implementing the research of NGO sector in municipalities and promoting good management practices.

Place for implementation: Kurzeme

Implementation period: 05.07.2013. - 31.12.2015.

Total cost: 59 996.39 EUR, EEA grants co-financing: 53783.70 EUR

Key actions:

 • Provision of main activity of the organization
 • NGO cooperation in Kurzeme, the information and network strengthening and maintenance
 • Research "Characteristics of civic society in Kurzeme 2013”
 • Report "Municipality practice for NGO development in Kurzeme 2013”
 • Conference "Municipality and NGO collaboration in Kurzeme 2013"
 • Training for NGOs and active residents of Kurzeme

Planned results:

 • Activated, expanded organization, enhanced its visibility and collaboration with other organizations
 • Strengthened and expanded cooperation network of Kurzeme NGOs
 • Strengthened and expanded information network of Kurzeme NGOs
 • Organized15 years’ anniversary event
 • Prepared a research " Characteristics of civic society in Kurzeme 2013”
 • Prepared the report "Municipality practice for NGO development in Kurzeme 2013”
 • Organized conference "Municipality and NGO collaboration in Kurzeme 2013"
 • Training for NGOs and active residents of Kurzeme

 

Project manager:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-mail: inese@kurzemesnvo.lv
Kr.Valdemāra iela 17a, Talsi, Latvia, LV-3201

 

Project is financially supported by EEA Grants and Latvia.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |