NVO

Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

FS logo ansamblisKNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs kā Kurzemes reģionālais partneris sadarbībā ar nodibinājumu "FONDS SABIEDRĪBAI" no 01.09.2014. - 30.04.2016. īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma" projektu  Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Par projektu LV              About project ENG 

Ieskats projekta noslēguma pasākumā

system/application/uploads/image/IMG_5377.JPG27. aprīlī NVO namā Rīgā notika konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū", ko rīkoja nodibinājums "Fonds Sabiedrībai" starptautiska projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" noslēgumā.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki - pārsvarā sociālās aprūpes un NVO jomā strādājošie, ārstniecības iestāžu darbinieki, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi interesenti no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem.

Konferencē tika runāts par aktualitātēm un izaicinājumiem veselības aprūpē, palīdzot ilgstoši slimojošiem pacientiem atgriezties darba tirgū un sabiedrībā, kā arī par veselīga dzīvesveida nozīmi mūsdienās ikviena cilvēka dzīvē.

Lasīt tālāk: Ieskats projekta noslēguma pasākumā

Notiks konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū"

FS DPŠā gada 27. aprīlī NVO namā Laimdotas ielā 42, Rīgā notiks konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū". Konference tiek organizēta projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" ietvaros kā projekta noslēguma pasākums.

Konferencē galvenokārt tiks runāts par pašreizējo situāciju, aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem ilgstoši slimojošo atgriešanā darba tirgū.

Pasākumā īpaši aicināti piedalīties ārstniecības iestāžu pārstāvji, NVO un sociālā sektora darbinieki, kā arī citi interesenti, kuri konferences gaitā tiks iepazīstināti ar iespējām, ko piedāvā projekta galvenais ieguvums - nupat izstrādātā pamata un augstākā līmeņa IT prasmju apmācību programma (www.datorprasmes.lv), aicinot klātesošos iesaistīt ilgstoši slimojošos pacientus tās izmantošanā.

Lasīt tālāk: Notiks konference "Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū"

Informatīvā pēcpusdiena Rojā “Gūsti prasmes darbā ar datoru - patstāvīgi un BEZ MAKSAS”

datorprŠī gada 27. janvārī, Rojas novada Sociālā dienesta Multifunkcionālajā centrā “Strops”, Strauta ielā 8-33, Rojā, plkst. 11:00 ikviens interesents aicināts uz informatīvo pēcpusdienu “Gūsti prasmes darbā ar datoru  - patstāvīgi un BEZ MAKSAS”.

Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar mājas lapu www.datorprasmes.lv, kura izveidota projekta  „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”, ietvaros. Mājas lapa piedāvā iespēju apgūt dažādas datorprogrammas pamata un pieredzes līmeņos, jebkurā laikā, vietā un BEZ MAKSAS. Interesentiem tiks piedāvāta iespēja mājas lapā izveidot savu apmācību kontu, kā arī novērtēt savas līdzšinējās zināšanas darbā ar datoru, aizpildot aptaujas anketu.

Lasīt tālāk: Informatīvā pēcpusdiena Rojā “Gūsti prasmes darbā ar datoru - patstāvīgi un BEZ MAKSAS”

Jaunāko apmācību tehnoloģiju diena reģionos – aicināts ikviens interesents

Lai potenciālo mērķa grupu uzrunātu un informētu par informācijas tehnoloģiju iespējām, projekta ietvaros 2015. gada 9. novembrī Saldū un 26. novembrī Alūksnē ikviens interesents tika aicināts uz "Apmācību tehnoloģiju dienu". Tās ietvaros bija iespēja izzināt jaunākās tehnoloģiju iespējas - bezmaksas rīkus internetā, kas palīdz mācību procesā:

  • Datorprasmju pamatu apmācību programmu internetā www.datorprasmes.lv,
  • Izmēģināt un iepazīt svešvalodas praktizēšanas rīku ar spēles elementiem angļu, franču, vācu, itāļu, spāņu, bulgāru, turku un poļu valodu apguvei,
  • Izmēģināt svešvalodas mutvārdu praktizēšanas rīku internetā.

Dalība pasākumā bija bez maksas un tika nodrošināta projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" ietvaros.

Noslēdzies apjomīgs pētījums projekta ietvaros

Projekta ietvaros no 2014.gada novembra līdz 2015.gada maijam tika veikts pētījums, kura ietvaros tika aptaujāti ilgstoši slimojošie, darba devēji, kā arī slimnīcas un rehabilitācijas centri, dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, kopumā aptverot vairāk nekā 900 respondentu Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties FS_Petijums_datu analize_FINAL.PDF.

Pētījuma pirmajā nodaļā ir sniegts pētījuma metodoloģijas un lauka darba apraksts. Otrajā nodaļā sniegts respondentu raksturojums. Trešajā nodaļā ir veikta aptauju un interviju rezultātu analīze. Ceturtajā nodaļā sniegti pētījuma galvenie secinājumi un rekomendācijas.

Balstoties uz pētījua rezultātiem, šobrīd notiek darbs pie tālmācības programmas izstrādes datorprasmju apguvei ilgstoši slimojošajiem, kuru bezmaksas varēs izmantot ikviens cits interesents.

Uzsākts projekts ilgstoši slimojošo pacientu IT prasmju apguvei

Ar starptautiska mēroga tikšanos uzsākts projekts „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”, kura mērķis ir veicināt ilgstošu hronisko slimnieku integrēšanos atpakaļ darba tirgū un sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās IT prasmes.

„Svarīga ir šī projekta sniegtā iespēja izstrādāt jaunu pakalpojumu riskam pakļautajām sociālajām grupām, kas aptvers personas no 18 līdz pat 74 gadu vecumam. Šajā projektā kopā ar Latvijas organizācijām un Vidzemes augstskolu darbosies arī Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitāte (NTNU) ar saviem pasaulē augstu novērtētajiem speciālistiem. Tas būs neatsverams ieguldījums un pieredze, ko pārņemt mūsu valsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībā,” Aija Lokenbaha, nodibinājuma „Fonds Sabiedrībai” valdes locekle ar gandarījumu uzsver šī projekta sociālo nozīmīgumu.

Projekts tiks realizēts 20 mēnešu garumā līdz 2016. gada 30. aprīlim. Tā laikā tiks veikts apjomīgs pētījums trīs daļās, analizējot darba tirgus prasības IT prasmju līmenim, izpētot ilgtermiņa pacientu IT zināšanas, lai pielāgotu ieviešamo programmatūru atbilstoši vajadzībām, kā arī izvērtējot slimnīcu un rehabilitāciju infrastruktūru un sociālās vides gatavību projekta ieviešanai. Būtiska projekta sastāvdaļa ir pieredzes pārņemšana no Norvēģijas NTNU – 5 dienu vizītes laikā Trondheimā Latvijas sociālie darbinieki un IT speciālisti apmeklēs dažādu lektoru nodarbības, iepazīsies ar vietējām tehnoloģijām un pieredzi un dosies uz slimnīcām un rehabilitācijas centriem.

Lasīt tālāk: Uzsākts projekts ilgstoši slimojošo pacientu IT prasmju apguvei