NVO

Dānijas pieredzes apkopojums video formātā

" type="application/x-shockwave-flash">" />

embed video plugin powered by Union Development

Dānijas pieredze II: Lejres pašvaldība un Starptautiskās sadarbības biedrība

Ierodoties Lejres pašvaldībā, vispirms tikāmies ar Lejres pašvaldības darbiniekiem, kuri mūs iepazīstināja ar pamatinformāciju par Lejri. Jāteic, ka mums paveicās, jo jau pašā sākumā, raksturojot pašvaldības darbu un starptautiskās sadarbības, tika pieminēts vārds "biedrība" -  pašvaldībā neesot darbinieka, kas darbotos starptautiskās sadarbības jomā, organizētu un uzņemtu ārvalstu vizītes, veidotu kontaktus, īstenotu attiecīgus projektus. Pašvaldībā visas šīs aktivitātes īstenojot biedrība, kuras pārziņā esot visas Lejres pasvladības starptautiskās sadarbības attīstība.

 

Pašvaldība biedrībai katru gadu piešķir noteiktu naudas summu starptautiskās sadarbības, attīstības īstenošanai. Naudas summa tiek piešķirta uz līguma pamata, kurā ir noteiktas pašvaldības prioritātes starptautiskajai sadarbībai. Pati biedrība lemj par naudas sadalījumu un aktivitāšu īstenošanu. Pašvaldība šajos procesos neiejaucas, taču sadarbojas. Kā tika uzsvērts, tas ir apzināts un politisks lēmums starptautiskās sadarbības attīstību nodot sabiedrības rokās - tā teikt, kas cits, ja ne iedzīvotāji, vislabāk spēs izvērtēt un īstenot starptautiskās sadarbības pašvaldības dzīves aktivizēšanai un attīstībai. Pašvaldības kā juridiskas personas resursi ir  atbalsta instruments.

Lasīt tālāk: Dānijas pieredze II: Lejres pašvaldība un Starptautiskās sadarbības biedrība

Dānijas pieredze I: Ievads un galvenie secinājumi

Dānijā kopumā tikāmies ar 10 dažādu organizāciju pārstāvjiem - gan biedrībām, gan valsts/pašvaldību institūcijām. Uzzināts un pieredzēts ir gana daudz, lai to visu varētu aprakstīt vienā rakstā. Tāpēc Dānijā pieredzētais tiks publicēts vairākās daļās. Šī ir pirmā. Paralēli tiek sagatavots oficiālāka rakstura pieredzes apkopojums un arī video filma - jā, viens no mūsu delegācijas dalībniekiem - Ilgonis Grosvalds no Talsu foto kluba ir arī video cilvēks, kurš mūsu pieredzi Dānijā iemūžināja savā videokamerā un šobrīd top arī videomateriāls. 

Galvenie secinājumi

Procesi, kas Latvijā tiek saukti skaļos un modernos vārdos kā pilsoniskā sabiedrība, līdzdalība un citi, teju identiskā veidā notiek arī Lejrē. Atšķirība, ka tiem netiek piešķirti īpaši nosaukumi  un to norise un atbalsts no valsts/pašvaldību puses tiek uzskatīti par pašsaprotamu lietu - pašvaldība sniedz būtisku atbalstu lielāko un sabiedrības dzīves attīstībai nozīmīgāko biedrību pamatdarbības atbalstam (telpas, vadītāju atalgojums) un to darbība tiek  uzskatīta par atbalstāmu un viedokļi uzklausīti kā pats par sevi saprotami. Savukārt sociālās jomas biedrību darbības atbalsts, piemēram Krīžu centriem, tiek regulēts pat likumu ietvaros.

 

Lasīt tālāk: Dānijas pieredze I: Ievads un galvenie secinājumi

Pirmie iespaidi par Dānijas pieredzi

No 24. – 27. septembrim Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs 9 cilvēku delegācijas sastāvā, pārstāvot 5 Kurzemes novadus, devās uz Dānijas Lejres pašvaldību, lai uzzinātu, kā citviet darbojas aktīvie iedzīvotāji, gūtu kontaktus un uzzinātu, kāda ir to sadarbības prakse ar pašvaldību un valsti. Tika apmeklētas 10 organizācijas, tiekoties gan ar NVO, gan pašvaldības pārstāvjiem.

 

Pieredzes brauciena laikā notika iepazīšanās gan ar Ringstedas sieviešu un bērnu krīžu centra, gan vecāku nakts patruļu darbu, gan pasaules lielākās labdarības kustība „Lion Club” Lejres nodaļas pārstāvjiem. Tāpat notika tikšanās ar Lejres foto kluba un sporta biedrību pārstāvjiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešu un senioru brīvā laika pavadīšanas iespējām – ja pirmajā gadījumā tā ir Dānijs izglītības sistēmas sastāvdaļa, kur biedrībām ir salīdzinoši maz vietas, kur darboties, tad senioru dienas centrs ir spilgts sociālo partnerību paraugs, kā pašvaldība sadarbojas ar nevalstisko organizāciju. Starp citu, šis princips ļoti līdzīgi darbojas arī attiecībā uz Talsu pensionāru biedrības darbību.

Lasīt tālāk: Pirmie iespaidi par Dānijas pieredzi

Foto no Dānijas pieredzes izpētes

Visi foto no pieredzes brauciena - skati šeit!

Dānijas NVO pieredzes izpētes grupa

Ir apstiprināta Dānijas NVO pieredzes izpētes dalībnieki. Tie tika izvēlēti balstoties uz projekta darba grupas iekšējām  diskusijām, cenšoties dalībnieku grupā iekļaut pēc iespējas dažādāku jomu NVO pārstāvjus. Tika ņemta vērā dalībnieka aktivitāte NVO sektorā un iespējamais multiplicējošais efekts, gūto pieredzi izmantojot tālāk savā darbā.

Uz Dānijas pašvaldības Lejres NVO pieredzes izpētē 24. - 27. septembrī dosies:

  • Alla Spruģevica
  • Ansis Roderts
  • Daiga Skvorcova
  • Egita Sudakova
  • Ilga Ķuze
  • Ilgonis Grosvalds
  • Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore
  • Linda Sūniņa,
  • Solvita Ūdre

Dānijas NVO pieredzes izpēte


Dānijas pieredzes izpētes brauciena uzdevums ir iegūt praktiska rakstura zināšanas par to, kāda ir Dānijas NVO prakse līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesā, kāda ir organizāciju savstarpējas sadarbības un iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta sniegšanas prakse un sociālās partnerības izpratne. Plānots iepazīties arī ar Dānijas pašvaldību pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.

 

Uz prakses izpēti dodas 9 personas - dažādu jomu Talsu un Kurzemes mēroga NVO pārstāvji, kā arī pašvaldības darbinieks. Dānijas pieredzes laikā paredzēta iepazīšanās ar Dānijas NVO-NVO un NVO-pašvaldības sadarbības praksi, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas un ieguvumu pašvaldībai no tā.

 

Noskaidrots Dānijas brauciena galamērķis!

Ir noskaidrota pašvaldība Dānijā, uz kuru dosies ārvalstu prakses izpētes grupa - Lejres pašvaldība Zēlandes salā. Ar šo pašvaldību Talsu novada Ģibuļu pagastam jau ir vairāk nekā 10 gadu pozitīva sadarbības pieredze dažādos projektos.

 

Mūsu kontaktpersona Dānijā šīs pieredzes izpētes laikā būs Ēriks Mikkelsens - ilggadīgs jauniešu un sabiedriskās dzīves organizators Lejrē, kurš ir tiešām ieinteresēts aktīvā un uz sadarbību vērstā sabiedrībā!