Dokumentu paraugi

Šajā sadaļā varat brīvi lejupielādēt biedrību darbā biežāk nepieciešamos dokumentu paraugus. Laika gaitā turpinām pievienot arvien jaunus dokumentu paraugus! Informācija pēdējoreiz aktualizēta 16.07.2018.

 Biedrības dibināšana

 Lietvedības dokumenti

  • Fiziskas personas iesniegums kļūšanai par biedrības biedru: paraugs
  • Pakalpojuma līgums un pieņemšanas-nodošanas akts: paraugs
  • Darba līgums: paraugs
  • Rīkojums par pieņemšanu darbā: paraugs
  • Rīkojums par avansa norēķina personas noteikšanu: paraugs
  • Autotransporta patapinājuma līgums:  paraugs
  • Iesniegums par transporta izdevumu kompensāciju: paraugs

Grāmatvedības dokumenti

  • Biedrības naudas plūsmas uzskaites žurnāls (ienākumu un izdevumu žurnāls): veidlapa
  • Maršruta lapa:  paraugs
  • Pamatlīdzekļa uzskaites kartīte:  paraugs

Gada pārskatam nepieciešamie dokumenti