Dokumentu paraugi

Šajā sadaļā varat brīvi lejupielādēt biedrību darbā biežāk nepieciešamos dokumentu paraugus. Laika gaitā turpinām pievienot arvien jaunus dokumentu paraugus! Informācija pēdējoreiz aktualizēta 10.11.2017.

 

Biedrības dibināšana

 • Dibināšanas lēmums: paraugs
 • Statūti: paraugs
 • Statūti, kuros Biedru sapulcei ir divas formas - Biedru kopsapulce un Pārstāvju sapulce: paraugs
 • Valdes locekļa piekrišana: paraugs

 Lietvedības dokumenti

 • Fiziskas personas iesniegums kļūšanai par biedrības biedru: paraugs
 • Pakalpojuma līgums un pieņemšanas-nodošanas akts: paraugs
 • Darba līgums: paraugs
 • Rīkojums par pieņemšanu darbā: paraugs
 • Rīkojums par avansa norēķina personas noteikšanu: paraugs
 • Iesniegums par transporta izdevumu kompensāciju: paraugs

Grāmatvedības dokumenti

 • Biedrības naudas plūsmas uzskaites žurnāls (ienākumu un izdevumu žurnāls): veidlapa