Slovēnijas partneri izstrādā metodoloģiju „Trešās paaudzes izglītība” (methodology for Third Age Education)

Starptautiskā projekta Promoting Third Age Education (P3AE) ietvaros, partneriem no Slovēnijas, Slovenian Third Age University, bija jāizstrādā metodoloģija, ar kuras palīdzību pārējie partneri varētu attīstīt trešās paaudzes izglītību un izglītošanos savā valstī.

Šobrīd metodoloģija ir izstrādāta un nodota jau tulkošanā pārējo partneru valodās, lai to pilnvērtīgi varētu izmantot katrs partneris savā valstī.

Tāpat arī metodoloģijas izstrādes ietvaros, notiks 5 dienu apmācību kurss Slovēnijā, kur tiks stāstīts un praktiski paradīti piemēri, kā metodoloģija tiek pielietota. Katram partnerim būs jāizvēlas 3 pasniedzēji, kurus sūtīt uz apmācībām Slovēnijā.

Otrā partneru tikšanās Spānijā

2meeting 02

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta "Promoting the 3-Age Education" partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit.

2.projekta partneru tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī dodot iespēju iepazīt mūžizglītības aktivitātes Reusā. Visi tikšanās dalībnieki varēja izvēlēties kādu no DomSpain piedāvātajiem mūžizglītības kursiem, kurus apmeklēt un pieredzēt, kā tiek vadīts darbs ar senioriem izglītības jomā. Tāpat ar mums tikās Reus vietējā laikraksta žurnālisti, iztaujājot par darbu ar senioriem mūžizglītības jomā mūsu mītnes valstīs.

Lasīt tālāk: Otrā partneru tikšanās Spānijā

Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis darbu Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas projekta "Promoting the 3-Age Education" īstenošanā, kopīgi ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Projekts ilgs līdz 2018. gada 31. augustam un tā mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību. 

16.-17.decembrī Rīgā notika pirmā visu iesaistīto partneru tikšanās, lai parakstītu partnerības līgumu, pārrunātu projekta  galvenos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un darbu sadalījumu. Projekta vadošais partneris ir SIA "Latconsul" no Latvijas un iesaistītie partneri - Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV). Projekta ietvaros paredzēts:

Lasīt tālāk: Partneru pirmā tikšanā Rīgā!