Slovēnijas partneri izstrādā metodoloģiju „Trešās paaudzes izglītība” (methodology for Third Age Education)

Starptautiskā projekta Promoting Third Age Education (P3AE) ietvaros, partneriem no Slovēnijas, Slovenian Third Age University, bija jāizstrādā metodoloģija, ar kuras palīdzību pārējie partneri varētu attīstīt trešās paaudzes izglītību un izglītošanos savā valstī.

Šobrīd metodoloģija ir izstrādāta un nodota jau tulkošanā pārējo partneru valodās, lai to pilnvērtīgi varētu izmantot katrs partneris savā valstī.

Tāpat arī metodoloģijas izstrādes ietvaros, notiks 5 dienu apmācību kurss Slovēnijā, kur tiks stāstīts un praktiski paradīti piemēri, kā metodoloģija tiek pielietota. Katram partnerim būs jāizvēlas 3 pasniedzēji, kurus sūtīt uz apmācībām Slovēnijā.