Otrā partneru tikšanās Spānijā

2meeting 02

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta "Promoting the 3-Age Education" partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit.

2.projekta partneru tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī dodot iespēju iepazīt mūžizglītības aktivitātes Reusā. Visi tikšanās dalībnieki varēja izvēlēties kādu no DomSpain piedāvātajiem mūžizglītības kursiem, kurus apmeklēt un pieredzēt, kā tiek vadīts darbs ar senioriem izglītības jomā. Tāpat ar mums tikās Reus vietējā laikraksta žurnālisti, iztaujājot par darbu ar senioriem mūžizglītības jomā mūsu mītnes valstīs.

2meeting 03
Santa Birzniece (vidū) un Inese Siliņa (pirmā no labās) tiekoties ar Reus žurnālistiem

Ņemto vērā,ka visiem partneriem kopā jāstrādā vēl vairāk nekā gadu, nozīmīga loma tika veltīta arī sarunām par komunikācijas pamatprincipiem partneru vidū, kas ir īpaši svarīgi, jo partneri pārstāv ne tikai dažādas valstis, bet ir arī ar dažādām pieredzēm Erasmsu+ projektu ieviešanā.

2meeting 01

Tāpat DomSpain visiem partneriem bija noorganizējis tikšanos ar Reus pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, tai skaitā izglītības jomas vadošajiem darbiniekiem. Reus pašvaldības sēžu zālē visi partneru tikšanās dalībnieki saņēma sertifikātus par apmeklēto partneru tikšanos un uzņēma kopbildi.

2meeting 04