Project: Promoting Third Age Education

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712
Pamatinformācija par projektu