Project: Promoting Third Age Education

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712
Pamatinformācija par projektu

„Educate the educators” – Mācības pasniedzējiem

No 23.septembra līdz 27.septembrim, starptautiskā projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros, Slovēnijā, Ļubļanā,  notika apmācību cikls kā pielietot projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Trešās paaudzes izglītība”.

Nevalstiskā organizācija no Slovēnijas, „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte” („Slovenian Third Age University”) projekta ietvaros izstrādāja metodoloģiju darbam ar pirmspensijas un pensijas vecuma pieaugušajiem un lai vieglāk būtu to pielietot pārējās partneru valstīs, tad metodoloģija tika tulkota, un tās pielietošanai tika apmācīti 12 dalībnieki, no katra partneru puses 3 dalībnieki.

Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču un bijušās RPIVAS rektori Dainu Voitu, kas jau iepriekš aktīvi strādājušas trešās paaudzes izglītības jomā, kā arī lektori Edīti Irbi. Kā brīvprātīgais klausītājs dalībnieku vidum pievienojās arī Kurzemes NVO atbalsta centra projekta koordinatore, Linda Blīgzna.

Metodoloģijas apmācību cikls notika „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte”, kas atrodas Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā. Apmācības notika apvienojot teorētisko ar praktisko metodoloģijas pielietošanu, kur teorētiskajā daļā tika stāstīts par to kādās grupās iedalās seniori,  organizēt mācību ciklus senioriem un kādi kursu veidus piedāvāt, cik lielas veidot mācību grupas un cik bieži vēlams tām tikties. Praktiskajā daļā tika parādīts  kā „Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte” strādā ar senioru grupām. Apmācību programma, tika sastādīta tā, lai dalībnieki apmācību laikā varētu teorētisko informāciju ieraudzīt arī praksē.

Tāpat arī apmācību sākumā un noslēgumā dalībnieki tika aicināti uz kopīgām pusdienām, lai iepazītu viens otru un dalītos savā redzējumā pēc metodoloģijas apguves.

Trešā partneru tikšanās Slovēnijā

No 28.-29.septembrim notika trešā partneru tikšanās Slovēnijā, šoreiz pie partneriem „Slovenian Third Age University” Ļubļanā, kur Kurzemes NVO atbalsta centru pārstāvēja projekta koordinatore Linda Blīgzna un Ulla Perkune.

Partneru tikšanās laikā tika apspriestas metodoloģijas apmācības un kādā veidā metodoloģiju pārbaudīt katrā no partnervalstīm. Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti katra partnera izdarītie darbi un vēl veicamie uzdevumi, finanšu stāvoklis un ieplānotas nākamas klātienes tikšanās datumi.

Partneri savā starpā vienojās par ITC platformas tiešsaistes kursu niansēm –reģistrēšanās veidi, tiešsaistes kursu eksaminēšanas veids un sertifikātu piešķiršana, kā arī to izmantošanas iespējas pēc projekta beigām. Tika pārskatītas ITC platformas vajadzīgie tulkojumi katrai partneru dalībvalstij.

Partneru tikšanās noslēgumu laikā, sniedzot ieskatu „Slovenian Third Age University” darbībā, gida pavadībā ar vēsturisko stāstu, tika apskatīta Ļubļanas pilsētas vēsturiskais centrs, kas ir viens no universitātes apmācību kursiem. 

Slovēnijas partneri izstrādā metodoloģiju „Trešās paaudzes izglītība” (methodology for Third Age Education)

Starptautiskā projekta Promoting Third Age Education (P3AE) ietvaros, partneriem no Slovēnijas, Slovenian Third Age University, bija jāizstrādā metodoloģija, ar kuras palīdzību pārējie partneri varētu attīstīt trešās paaudzes izglītību un izglītošanos savā valstī.

Šobrīd metodoloģija ir izstrādāta un nodota jau tulkošanā pārējo partneru valodās, lai to pilnvērtīgi varētu izmantot katrs partneris savā valstī.

Tāpat arī metodoloģijas izstrādes ietvaros, notiks 5 dienu apmācību kurss Slovēnijā, kur tiks stāstīts un praktiski paradīti piemēri, kā metodoloģija tiek pielietota. Katram partnerim būs jāizvēlas 3 pasniedzēji, kurus sūtīt uz apmācībām Slovēnijā.

Otrā partneru tikšanās Spānijā

2meeting 02

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta "Promoting the 3-Age Education" partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit.

2.projekta partneru tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī dodot iespēju iepazīt mūžizglītības aktivitātes Reusā. Visi tikšanās dalībnieki varēja izvēlēties kādu no DomSpain piedāvātajiem mūžizglītības kursiem, kurus apmeklēt un pieredzēt, kā tiek vadīts darbs ar senioriem izglītības jomā. Tāpat ar mums tikās Reus vietējā laikraksta žurnālisti, iztaujājot par darbu ar senioriem mūžizglītības jomā mūsu mītnes valstīs.

Lasīt tālāk: Otrā partneru tikšanās Spānijā

Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis darbu Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas projekta "Promoting the 3-Age Education" īstenošanā, kopīgi ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Projekts ilgs līdz 2018. gada 31. augustam un tā mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību. 

16.-17.decembrī Rīgā notika pirmā visu iesaistīto partneru tikšanās, lai parakstītu partnerības līgumu, pārrunātu projekta  galvenos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un darbu sadalījumu. Projekta vadošais partneris ir SIA "Latconsul" no Latvijas un iesaistītie partneri - Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV). Projekta ietvaros paredzēts:

Lasīt tālāk: Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Pamatinformācija par projektu "Promoting Third Age Education"

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712

Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.
Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēs
Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.
Projekta īstenotāji: 

  • Vadošais partneris: SIA “LatConsul” (LV). Projekta vadītāja Marija Plotniece, tel. 29966535, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  • Iesaistītie partneri:  Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV)

Lasīt tālāk: Pamatinformācija par projektu "Promoting Third Age Education"