knvoac logo lv mazs

Kas mēs esam?

Esam biedrība, kuras mērķis ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības* attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norisesMūsu statūti

Esam dibināti 1998.gadā un mūsu redzamākā labuma guvēju grupa ir Kurzemes nevalstiskās organizācijas - biedrības un nodibinājumi, kā arī jebkuršs pilsoniski aktīvs cilvēks vai neformāla iedzīvotāju grupa, kurai var noderēt mūsu zināšanas. Mēs, Kurzemes NVO atbalsta centra komanda, esam pilsoniskās sabiedrības zināšanu uzkrājēji un dalītāji, tīklotāji.

Mūsu galvenie darbības virzieni ir ir informācija, konsultācijas, izglītība un līdzdalība pilsoniskās sabiedrības jomā, kā arī aktīvo iedzīvotāju tīklošanās un koordinācija. Darbojamies visā Kurzemes reģionā, bet fiziski atrodamies Kuldīgā. Savus pakalpojumus galvenokārt sniedzam bezmaksas, finansējumu to nodrošināšanai piesaistot projektu veidā un sadarbojoties ar valsts pārvaldes institūcijām. Mums ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Mūsu darbības jomas, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumiem:

 • Interešu aizstāvības organizāciju darbība
 • Izglītība
 • Kopienas un apkaimes attīstība
 • Filantropijas starpniecība
 • Brīvprātīgā darba veicināšana
 • Attīstības sadarbība
 • Citur neklasificēta biedrība vai nodibinājums

*Kas ir pilsoniskā sabiedrība? Cilvēki, kuri tic un dara, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Cilvēki, kuri tic, ka spēj ietekmēt procesus un rīkojas, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. 

Sadarbība un līdzdalība

Kurzemes NVO atbalsta centrs ir biedrorganizācija 4 biedrībās:

Kurzemes NVO atbalsta centra līdzdalības aktivitātes:

Aktuālas:

 • no 2014. gada īstenojam valsts pārvaldes uzdevumu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Kurzemē, pamatojoties uz līdzdarbības līgumu ar Kultūras ministriju. Uzdevums tiek īstenots, organizējot projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem "Iesaisties Kurzemē!" un sniedzot konsultācijas NVO darbības jautājumos.
 • no 2016.gada darbs Latvija valsts finansētā “NVO fonda” stratēģiskās plānošanas komitejā (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • no 2018. gada darbs Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisijā (valdes locekle Elīna Immere)
 • no 2018. gada darbs Sabiedrības integrācijas fonds Padomē (valdes pr-ja Inese Siliņa)

Pieredze:

 • 2006. gadā pievienojāmies Ministru kabineta un NVO sadarbības memorandam
 • 2013-2015.gadā darbs Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda īstenošanas uzraudzības padomē (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2014-2015. gadā strādājām Latvijas nacionālā NVO fonda koncepcijas izstrādes darba grupā (valdes pr-ja Inese Siliņa)

 • 2016.gadā ES Strukturētā dialoga V cikla reģionālais Kurzemes koordinators 
 • 2017. gadā Saeimas un NVO foruma paneļdiskusijas līdzvadība (valdes pr-ja Inese Siliņa)
 • 2017. gadā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2019-2025.gadam NVO ekspertu grupas locekle (valdes pr-ja Inese Siliņa)

 

Mūsu pakalpojumi

Kurzemes reģiona aktīvajiem iedzīvotājiem nodrošinām šādus bezmaksas pakalpojumus un iespējas:

 • NVO konsultēšana - visos ar biedrību/nodibinājumu darbību saistītos jautājumos. No dibināšanas procesa un ikdienas darba organizēšanas līdz likvidācijai. Sniedzam praktisku palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, publicitātes jautājumos, preses relīžu sagatavošanā, sociālo tīklu kontu izveidē. Konsultējam projektu pieteikumu sagatavošanā
 • NVO tīklošana un sadarbības veicināšana 
 • NVO izglītošana – mācības, semināri, konferences un pieredzes apmaiņas pasākumi visos Kurzemes novados.
 • NVO informācijas tīkls - Kurzemes NVO noderīgas informācijas apkopošana un izplatīšana, NVO darbu popularizēšana (www.kurzemesnvo.lv, e-ziņu lapa e-pastos, facebook.com/kurzemesnvo). 
 • NVO kontaktu datu bāze - vienuviet apkopota, publiski pieejama kontaktinformācija par Kurzemes NVO dalījumā pēc atrašanās vietas. Datu bāzi vari izmantot šeit.
 • NVO interešu pārstāvēšana - iesaistāmies dažādu institūciju darbā gan pašvaldību, gan valsts līmenī, lai pārstāvētu NVO intereses, akcentu liekot tiešu uz mazo, reģionālo  biedrību un nodibinājumu ikdienas darbu. Sadarbojamies ar Kurzemes pašvaldībām un konsultējam tās, lai veicinātu NVO darbībai labvēlīgas vides attīstību pašvaldību līmenī.
 • NVO sadarbība un partneru meklēšana - palīdzam NVO iepazīt vienai otru, organizējām sadarbības un sadraudzības pasākumus, konsultējam par piemērotiem sadarbības partneriem NVO idejām, koordinējam citu reģionu NVO vizītes Kurzemē, lai iepazītu mūsu puses aktīvākās NVO.
 • Patriotisma un valstiskuma apziņas/ izpratnes veidošana bērnu un jauniešu vidū - esam sagatavojuši 2 programmas, kā bērniem/jauniešiem padarīt saprotamu valsti un pašvaldību, kurā kopīgi dzīvojam. Tādējādi jaunajā paaudzē veicinām izpratni par valsts, pašvaldības funkcijām, to nozīmi un katra indivīda lomu, tai skaitā par iespējām iesaistīties kopējās dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 • Mēs kā platforma Tavu ideju īstenošanai - ja Tev ir ideja un esi gatavs to īstenot, bet nav atbilstošas NVO, kura varētu būt idejas pieteicēja, droši sazinies ar mums - mēs varam būt tavu ideju īstenošanas platforma!

Mūsu projektu pieredze

Mums ir liela projektu pieredze, kas ir noderīga gan startējot jaunos projektu konkursos, gan arī konsultējot citas biedrības projektu sagatavošanā. Līdz šim galvenokārt esam īstenojuši projektus, kuru finansētājs ir Latvijas valsts, Eiropas Sociālais Fonds vai EEZ finanšu instruments. 2016. gadā ir sākusies mūsu pieredze Erasmus+ projektu īstenošanā. Kopš dibināšanas esam īstenojuši vairāk nekā 50 dažādus projektus. 

Mūsu finansējums un ziedojumu iespējas

Finansējumu savai darbībai galvenokārt iegūstam dažādu projektu ietvaros. Taču, ņemot vērā projektu ierobežoto pieejamību, ar šiem ienākumiem pilnvērtīgai un visu Kurzemi aptverošai darbībai ir par maz. Mēs esam sabiedriskā labuma organizācija, kurai ziedojot iespējams saņemt nodokļu atlaides. Aicinām atbalstīt mūsu darbību, ziedojot uz mūsu bankas kontu. 

Swedbank, LV57HABA0551000326851
Kurzemes NVO atbalsta centrs, reģ.nr. reģ. nr.: 40008038577
Maksājuma mērķi norādiet: ziedojums darbības atbalstam

 Tava iespēja atbalstīt mūs

Ja uzskati, ka mūsu darbība ir nepieciešama, mums ir būtiski to zināt, lai varam droši teikt, ka Kurzemes aktīvie iedzīvotāji un NVO atbalsta mūsu darbību. Savu atbalstu mums vari paust sev ērtākajā veidā:

 • kļūstot par mūsu biedru , tādējādi nepārprotami apliecinot piederību mūsu organizācijai un tās darbības lietderīgumam. Par biedru var kļūt jebkurš iedzīvotājs vai organizācija. Vairāk informācijas šeit.
 • ziedojot mūsu darbībai jebkuru summu, kuru vari atvēlēt, tādējādi palīdzot mums izvērst plašāk mūsu aktivitātes un padarīt tās pieejamākas.
 • Sekojot mums  sociālajos tīklos un popularizējot mūsu aktivitātes facebook.com/kurzemesnvo un twitter.com/kurzemesnvo
 • Uzrakstot atsauci vai paldies vārdus par to, kā esam palīdzējuši Tev vai Tavai organizācijai