Liepājas poļu sieviešu kluba ''Vanda'' projekts

Biedrības ‘’Liepājas poļu sieviešu klubs ''Vanda’’ projekts ‘’Liepājas un Tukuma poļu II Draudzības dienas’’ tika realizēts no 2014.gada 23.augusta līdz 2014. gada 24.augustam, Liepājā.

vanda 1Projekta mērķis: veicināt Liepājā un Tukuma novadā dzīvojošo poļu izcelsmes iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības un sadarbības attīstības aktivitātes mazākumtautību nevalstisko organizāciju darbā, attīstot kopīgu sadarbību, kultūru mijiedarbību un stiprinot draudzīgās attiecības.

Interesanti fakti par projektu:
-projekts norisinājās 2 dienas
-projektā piedalījās 12 dalībnieki no Tukuma
-projektā kopā piedalījās 52 dalībnieki
-tika apskatīti 12 Liepājas vēsturiskie objekti

Lasīt tālāk: Liepājas poļu sieviešu kluba ''Vanda'' projekts

''Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības'' projekts

dundaga 10''Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības'' projekts ‘’Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana un attīstība Dundagas novadā’’ tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 30.oktobrim, Dundagas novadā, Dundagā.

Īstenotā projekta mērķis: stiprināt Dundagas novada vidusskolas vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanas un pilnveidojot prasmes, tās nostiprinot vienojošā Ģimeņu dienas pasākumā.

Lasīt tālāk: ''Dundagas Vidusskolas Atbalsta Biedrības'' projekts

Ventspils sieviešu biedrības ''VASSA'' projekts

Ventspils sieviešu biedrības ''VASSA'' projekts ''Kuzemes katūna balle 2014 - starpkultūru dialogs'' tika īstenots no 2014. gada 27. - 30. septembrim, Ventspils pilsētā.
ventspils sieviesu biedriba 7Īstenotā projekta mēķis: rosināt starpkultūras dialogu dažādu nacionalitāšu vidū, izklaides pasākuma ietvaros parādīt dažādu nacionalitāsu tērpus,  veicināt dažādu nacionalitāšu pārstāvju piedalīšanos pasākumos, veicināt starpnacionālu saskarsmes attīstību, brīvā laiku aktīva pavadīšanu; mazākumtautību identitātes, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Interesanti fakti par projektu:
- projektam ir 2 galvenās aktivitātes
- seminārs notika 3 dažādās dienās
-piedalījās krievu, baltkrievu, līvu, ukraiņu  pārstāvji
- piedalījās 193 cilveki, kas ir 3 reižu vairāk, kā tika plānots

Lasīt tālāk: Ventspils sieviešu biedrības ''VASSA'' projekts

''Cīravas pagasta attīstības biedrības'' projekts

Biedrības ''Cīravas pagasta attīstības biedrība'' projekts ''Lai iemīlētu - jāiepazīst!'' tika īstenots no 2014. gada 8. līdz 31. augustam, Aizputes novadā, Cīravas pagastā.

Registracija MediumĪstenotā projekta mērķis: popularizēt Cīravas pagasta tēlu iedzīvotāju vidū, veicinot ieinteresētu, pozitīvu un cieņpilnu attieksmi pret pagasta kultūrvēsturiskajām vērtībām un dabas objektiem, kā arī piederības izjūtu savam pagastam.

Projekta galvenā aktivitāte: pasākums ''Lai iemīlētu - jāiepazīst!'' Pasākuma ietvaros norisinājās 5 dažādas interesantas aktivitātes, tika baudīta garda pašgatavota zupa, sveikti pirmklasnieki ar jaunām mugursomām, atstarotājiem, kā arī viņu skolotājas ar gladiolām no pašmāju Senlietu krātuves vadītājas dārza, un noslēgumā - apbalvoti labākie katrā aktivitātē un kopvērtējumā. 

Lasīt tālāk: ''Cīravas pagasta attīstības biedrības'' projekts

Ventspils Krievu biedrības projekts

Biedrības ''Ventspils Krievu biedrība'' projekts ''Tautiskas spēles ir nacionāla etnosa izzināšana un kultūru saskarsme'' tika īstenots no 2014. gada 4. līdz 5. oktobrim, Ventspils pilsētā.

bilde krievu projektamĪstenotā projekta mērķis: dažādu tautisko spēļu īstenošana, ar dažādu nacionalitāšu pārstāvju piedalīšanos, lai veicinātu mazākumtautību komunikāciju Ventspilī, sabiedrības toleranci, fiziskas un garīgas kultūras attīstību, mazākumtautību identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.

Interesanti fakti par projektu:
- ''Tautas spēles'' norisinājās 2 dienas
- projektā kopā piedalījās 383 dalībnieki - par 83                        dalībniekiem vairāk kā   bija   plānots
- pasākumā, kā skatītāji piedalījās aptuveni 200 cilvēku
- projektā piedalījās dalībnieki arī no tādiem Latvijas            novadiem, kā Vecumnieku un Jēkabpils novada.

Lasīt tālāk: Ventspils Krievu biedrības projekts