Biedrības ''Ķipars'' projekts

Vecāku biedrības ‘’Ķipars’’ projekts ‘’Zem saules ir tāda tauta latvieši’’ tika īstenots no 2014. gada 2. septembra līdz 30. novembrim, Talsu novadā, Ģibuļu pagastā.
augsaiProjekta mērķis: stiprināt bērnu un ģimeņu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas un daudzveidīgas aktivitātes par un ap tēmu ‘’Latvija’’– kopā  7 aktivitātes, sākot ar Tēva dienai veltītu pasākumu brīvā dabā, diskusiju par patriotismu, tematisku pasākumu par Latviešu multiplikāciju filmām beidzot ar braucienu uz kinopilsētiņu, radošām darbnīcām, Lāčplēša dienai veltītu pasākumu, kā arī projekta noslēguma koncertu.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Ķipars'' projekts

Biedrības ''Randalist'' projekts

Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots no 2014. gada 11. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagasta, Mazirbes ciemā.

randalist augsai 1.2Projekta mērķis: publiski pieejamas Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā.

Projekta ietvaros tika īstenotas 4 galvenās aktivitātes, kas ietvēra savāktā lībiešu etnogrāfiskā materiāla sistematizēšanu un kārtošanu publiskai apskatei, lībiešu etnogrāfiskā materiāla tīrīšanu, lībiešu etnogrāfiskās istabas atklāšanu, lekcijas par sadzīves priekšmetu pielietojumu, lībiešu tradicionālajiem ēdieniem un lībiešu tautas nama 75. gadu jubileju. Projekta ietvaros notika arī koncerts un tika atvērta Aivara Plendišķa un  Valentīnas Dzenes kopdarbu izstāde ‘’Laivu kapsēta 1998. gadā un 2014. gadā’’.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Randalist'' projekts

Biedrības ''Paritāte'' projekts

Biedrības ''Paritāte'' projekts ''Kopā mēs varam'' tika realizēts no 2014. gada 4. augusta līdz 28. novembrim, Brocēnos.

PB284459Projekta mērķis: veicināt Brocēnu NVO līdzdalību novada pilsoniskajās aktivitātēs. 

Interesanti:  zemās atsaucības dēļ Brocēnu novada iedzīvotājiem tika piesaistīti arī Saldus novada iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes - tikšanās ar Kurzemes NVO darbiniekiem un aktīvajām NVO, Brocēnu un Saldus novada forums, kā arī apmācību cikls ''Mācies un topi aktīvs!''.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Paritāte'' projekts

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre'' projekts

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre''' projekts ''Pagātne- tagadne- nākotne'' tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 24. novembrim, Puzē.

augsa puzeProjekta mērķis: radīt interesi dažādu paaudžu cilvēkiem par Latvijas valsts vēsturi, tā veicinot patriotisma un piederības sajūtas savai valstij radīšanu.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes - tika organizēta neklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri, kā arī klātienes tikšanās. Tika organizētas arī grāmatu izstādes un organizēts eseju konkurss.

Lasīt tālāk: Puzes attīstības veicināšanas biedrības ''Niedre'' projekts

Mākslu attīstības biedrības ''Ilizanna'' projekts

Mākslu attīstības biedrības ''Ilizanna'' projekts ''Ieraugi, kas Tev blakus'' tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 2014.gada 1. novembrim, Saldus novadā, Saldū - ''Kapelleru namā''.

ilizanna augsaProjekta mērķis: aktualizēt mazākumtautību NVO pilsonisko līdzdalību Saldus un Brocēnu novados aktīvai starpkultūru dialoga veidošanai un etnisko minoritāšu kultūras un folkloras izpratnei iedzīvotāju vidū.

Projekta ietvaros tika īstenotas 6 galvenās aktivitātes - sākot ar atklāšanas koncertu, prezentācijas par mazākumtautību kultūru, dokumentālu filmu skatīšanās, kulinārijas darbnīcām, radošajām darbnīcām, koncertu - uzvedumiem, kā arī projekta noslēdzošo koncertu. Projekts ietvēris daudz dažādu kultūras pasākumu, koncertu un radošu darbošanos.

Lasīt tālāk: Mākslu attīstības biedrības ''Ilizanna'' projekts

Biedrības ''Virbi'' projekts

Biedrības ''Virbi'' projekts ''Domā un radi, lai dzīvotu labi'' tika īstenots no 2014. gada 8. augusta līdz 24.novembrim, Talsu novadā - Virbu un Strazdes pagastos, un Kuldīgas novadā - Kuldīgas pilsētā.

kramu tirgus 1Projekta mērķis: veicināt Virbu pagasta iedzīvotāju līdzdalību sava pagasta sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanā, sniedzot zināšanas par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un attīstot komunikācijas un sadarbības prasmes.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes - semināri ''Radošās nedarbnīcas'', kuru ietvaros tika apskatītas tādas tēmas, kā ''citāda domāšana'' un ''efektīvas mārketinga tehnoloģijas biznesā un sadzīvē''. Tika organizēts krāmu tirgus kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgu, kā arī Virbu pagasta iedzīvotāju forums ''Domā un radi''.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Virbi'' projekts

Biedrības ''Radi vidi pats'' projekts

Biedrības ''Radi vidi pats'' projekts ''Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai'' tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 20. novembrim, Liepājā.

augsai radi vidiProjekta mērķis: attīstīt Liepājas iedzīvotāju prasmes sadarboties ar citiem iedzīvotājiem un publisko varu savu un sabiedrības problēmu risināšanā, pilnveidojot iedzīvotāju līderības, tīklošanās un komunikācijas, tostarp diskusiju un argumentācijas prasmes, kā arī radošo domāšanu. 

Projekts sevī ietver 2 galvenās aktivitātes - apmācību kursu ''Radošā līderība'' un individuālās konsultācijas par projektu izstrādi, vadību. Aptvertas tādas tēmas, kā līdera prasmju attīstīšana caur sevis iepazīšanu, kopienu vajadzību apzināšana, kā radošā domāšana, ideju ģenerēšana. Savukārt individuālajās konsultācijās bija iespēja vairāk uzzināt par to, kā projektus pareizi izstrādāt, vadīt īstenošanas un plānošanas procesu.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Radi vidi pats'' projekts

Biedrības ''Saldenieki saldeniekiem'' projekts

Biedrības ''Saldenieki saldeniekiem'' projekts ''Vienotas komandas radošais spēks'' norisinājās no 2014. gada 19. augusta līdz 2014. gada 16. novembrim, Saldū.

SAM 6674Projekta mērķis: izveidot spēcīgu un saliedētu komandu, lai kopīgi organizētu ne tikai valsts svētku pasākumu novembrī, bet arī turpmāk aktīvi iesaistītos kultūras dzīves dažādošanā Saldus novadā un citur.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes - ievadnodarbība, netradicionālās komandas sporta spēles, apaļā galda diskusija, Valsts svētku pasākums. Projekta laikā biedrība iepazina biedrības biedrus, netradicionālas sporta spēles, galda diskusijā tika runāts par to, kādu grupa redz Valsts svētkiem domāto pasākumu, noslēdzošā aktivitāte - Valsts svētkiem veltītais pasākums, kurā uzstājās deju kolektīvi.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Saldenieki saldeniekiem'' projekts

Biedrības ''Piektdienis'' projekts

Biedrības ''Piektdienis'' projekts ''Viss ir tavās rokās'' tika īstenots no 2014. gada 23. septembra līdz 2014. gada 7. novembrim, Kuldīgā.
DSC02490Projekta mērķis: Jauniešu vajadzību izvērtēt ,sākt apzināt savu dzīves pamatvērtību sistēmu.

Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes jeb 3 semināru nodarbības. Semināros tika runāts par tādām tēmām, kā ''pienākums'', ''atbildība'', tika apspriestas tēmas par karjeras veidošanu, runāts arī par piederību un godprātību. Seminārus vadīja profesionāli un kompetenti lektori. Semināros piedalījās 107 jaunieši- Kuldīgas vidusskolu 10. klašu audzēkņi.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Piektdienis'' projekts

Biedrības ''Vācu kultūras centrs'' projekts

Biedrības ''Vācu kultūras centrs'' projekts ''Dziesma kā starpkultūras dialoga veidotāja'' tika īstenots 2014. gadā no 9. septembra līdz 31. oktobrim, Liepājā.
20141024sadziedot-4Projekta mērķis: veicināt izpratni par starpkultūru dialogu starp latviešu, vācbaltiešu un vācu kultūrām, pateicoties mūzikai un dziesmām.

Projekta ietvaros norisinājās viena galvenā aktivitāte - koncerts ''Sadziedam'', kurš notika 18. septembrī, Vācu nama telpās. Tā ietvaros uzstājās bērnu, jauniešu, kā arī senioru ansambļi. 21. septembrī norisinājās rīta koncerts Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kura laikā uzstājās bērnu un jauniešu koris ''Skani''. Koncertiem sekoja arī pēckoncerta pasākums restorāna ''Upes'' telpās, kura ietvaros norisinājās sadziedāšanās un starpkultūru dialogs.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Vācu kultūras centrs'' projekts

Talsu sākumskolas vecāku biedrības projekts

Biedrības ''Talsu sākumskolas vecāku biedrība'' projekts - Konference ''Mācot mācies!'' tika īstenots no 2014. gada 4. - 21. augustam, Talsos. Projekts rīkots sadarbībā ar izglītības uzņēmumu ''Lielvārds''.

talsu vec biedrib 4Projekta mērķis: izglītot, informēt un veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pedagogiem, vecākiem un izglītības atbalstošām iestādēm,  pilnveidojot un radot jaunas sadarbības formas skolā un sabiedrībā kopumā.

Interesanti fakti par projektu:
- konferencē piedalījās 130 dalībnieki
- norises nodrošināšanā iesaistījās Dundagas Vidusskolas atbalsta biedrība, Biedrība ''Pūce'', Talsu sākumskola un izglītības  uzņēmums ''Lielvārds''

Lasīt tālāk: Talsu sākumskolas vecāku biedrības projekts

Biedrības ''Bārtas upes radošā apvienība'' projekts

Biedrības ‘’Bārtas upes radošās apvienības’’ jeb ‘’BURA’” projekts ‘’Starpkultūru draudzīgās pusdienas’’ tika realizēts no 2014.gada 22.augusta līdz 2014. gada 20.oktobrim.

saruna3Projekta mērķis: sadraudzēties un iepazīties Nīcas novada iedzīvotājiem ar vietējiem ārzemju iedzīvotājiem caur neformālām aktivitātēm un veidotu savstarpēju sapratni, kā arī mazinātu dažādu tautību stereotipus.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Bārtas upes radošā apvienība'' projekts