Liepāja: Liepājas poļi savai pilsētai

Biedrība „Liepājas poļu sieviešu klubs “Vanda”” īstenoja mazākumtautību atbalsta jomas projektu “Liepājas poļi savai pilsētai” ar mērķi stiprināt poļu tautības iedzīvotāju nacionālo identitāti un popularizēt poļu kultūras vērtības Liepājā. 

FotorCreated Vanda

Ieskats nozīmīgākajās projekta "Liepājas poļi savai pilsētai” aktivitātēs un to nepieciešamībā:

Lasīt tālāk: Liepāja: Liepājas poļi savai pilsētai

Saldus: Nāc un piedalies

Biedrība “Živica” 2015. gada rudens pusē īstenoja starpkūltūru dialoga projektu “Nāc un piedalies”, kurš piedāvāja Saldus un Brocēnu novada mazākumtautību iedzīvotājiem kopīgu rudens gadskārtu tradīciju svinēšanu.

Zivica 3mVisas projekta foto skatīt ŠEIT.

Lasīt tālāk: Saldus: Nāc un piedalies

Brocēnu novads: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

Biedrības “Mantinieki” projekts “Kurzemes starpkultūru festivāls 2015” tika īstenots ar mērķi veicināt Kurzemes mazākumtautību un latviešu kultūras biedrību savstarpējo sadarbību un sekmēt starpetnisku nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla izveidi, sabiedrības radošumu un līdzdalību, radot jaunu kultūras produktu – Kurzemes starpkultūru festivālu.

titul

 Visas projekta foto skatīt ŠEIT.

Ideja par Kurzemes starpkultūru festivālu Mantiniekiem radās  2014 gada rudenī – laikā, kad biedrība īstenoja citu starpkultūru dialogu veicinošu projektu „Kurzemes dialogs”. Toreiz projekta ietvaros biedrības pārstāvji tikās ar Kurzemes aktīvajām mazākumtautību biedrībām no Saldus, Liepājas un Ventspils un dzima vēlme sadarbību turpināt, radot kopīgu pasākumu.

Lasīt tālāk: Brocēnu novads: Kurzemes starpkultūru festivāls 2015

Kuldīga: Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.

Biedrība “Mobilais izglītības centrs” 2015. gada rudenī īstenoja starpkultūru dialoga projektu, kura pamatdoma bija izglītot Kuldīgas novada iedzīvotājus un parādīt citu tautu nacionālās vērtības arvietējo iedzīvotāju iesaistīšanu projektā. Projekta “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.” izvirzītais mērķis atspoguļo vienlaikus arī projekta rezultātu, t.i.  starpkultūru dialogs, izmantojot latviešu, lietuviešu un krievu nacionālos svētkus.

Vakara dalibniekiProjekta fotogalerija ŠEIT

Kuldīgas novada iedzīvotajiem un viesiem bija iespēja piedalīties 3 starpkultūru/nacionālos vakaros un uzzināt par tradicionālo svētku sagaidīšanu, svinēšanu, paražām un svētkiem raksturīgiem ēdieniem.

Lasīt tālāk: Kuldīga: Lai iemīlētu, ir jāiepazīst.

Saldus: Šalom Izraēla

Sadraudzības biedrības „Tilts” īstenotā projekta „Šalom Izraela” mērķis bija iepazīstināt Saldus novada iedzīvotājus un pilsētas viesus ar ebreju tautas reliģiskajām tradīcijām un kultūras mantojumu. Pēc biedrības pārstāvju domām mērķi ir izdevies sasniegt, jo iedzīvotāji no Saldus un Brocēnu novadiem, kā arī viesi no Liepājas, Kuldīgas un Ventspils, atsaucās projekta aktivitātēs, kurās kopskaitā piedalījās 127 dalībnieki. Pēc nacionālā sastāva projekta dalībnieki pārstāvēja trīs tautības – lielākā daļa bija latvieši, ebreji un arī 1 moldāvs.

DSCN0042Projekta fotogalerija ŠEIT

Lasīt tālāk: Saldus: Šalom Izraēla

Talsi: Radošā diena “Nāc un dari, tu to vari“

Biedrība “iNSUS” piesaistīja finansējuma projekta “Radošā diena “Nāc un dari, tu to vari“ Talsos” īstenošanai, lai jauniešiem būtu iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku, tos rosinot uz jaunām, aktīvām nodarbēm, veicinot radošo attīstību, kā arī apgūstot sadarbības prasmes bērnu un jauniešu vidū.

iNSUS Radošā diena “Nāc un dari, tu to vari“

Projekta fotogalerija  ŠEIT.

Projekta galvenā aktivitāte bija noorganizēt Radošo dienu “Nāc un dari, tu to vari“, kas notika 2016. gada 16. janvārī Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes namā. Pasākums iesākās ar organizācijas “Jaunatne ar Misiju” pārstāvju stāstu par brīvprātīgā darba pieredzi ārzemēs un Latvijā.

Lasīt tālāk: Talsi: Radošā diena “Nāc un dari, tu to vari“

2014.gada "Iesaisties Kurzemē!" projektu apraksti

2014. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs kopumā saņema 58 projektu pieteikumus no 13 Kurzemes novadiem. Finansējums tika piešķirts 22 projektiem, ar kuru aprakstiem varat iepazīties zemāk. Kopējo finansējumu saņēmušo biedrību, to projektu un piešķirtā finansējuma sarakstu skatīt ŠEIT.

Biedrības ''Mazirbes draugu kopa'' projekts

Biedrības ''Mazirbes draugu kopa'' projekts „Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945.līdz 1990.gadam” tika realizēts no 2014. gada 1. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Mazirbē.

Mazirbe - apvienotās klases unnamedProjekta mērķis: uzsākt Mazirbes dzīvesstāstu par laika posmu no 1945. līdz 1990.gadam apkopošanu iesaistot ciema esošos un bijušos iedzīvotājus.

Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes - notika intervijas ar bijušajiem robežsargiem, intervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem, kā arī projekta ietvaros tika vākts fotomateriāls un padomju armijas relikvijas.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Mazirbes draugu kopa'' projekts

Biedrības ''Dzīvības koks'' projekts

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības ‘’Dzīvības koks’’ Liepājas nodaļas projekts ‘’Drosme iesaistīties’’ tika īstenots no 2014. gada 5. augusta līdz 2014 gada 24. novembrim, Nīcā, Liepājā un Kuldīgā.

apbalvosana dzivibas koks 1Projekta mērķis: veicināt izpratni par pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu iespējām hroniski slimo pacientu organizāciju darbībā, aktivizēt hronisko slimību pacientu organizācijas, lai veicinātu pacientu atgriešanos aktīvā, sociālā un ekonomiskā dzīvē vietējā līmenī, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni un toleranci pret slimībām, pret kurām joprojām augsts stereotipu un stigmas līmenis.

Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes, kas bija: apmācību semināri hroniski slimo pacientu biedrību pārstāvjiem, atbalsta grupu vadītāju apmācība, kā arī publicitātes kampaņa.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Dzīvības koks'' projekts

Biedrības ''Mobilais izglītības centrs'' projekts

Biedrības ''Mobilais izglītības centrs'' projekts ''Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana'' tika īstenots no 2014. gada 12. augusta līdz 21. novembrim, Kuldīgas novadā, Kuldīgā.

augsai mob izglProjekta mērķis: NVO stratēģija Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadiem (5 gadiem).

Projekta ietvaros tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes - tika organizēts Kuldīgas, Skrundas un Alsungas NVO forums, mācību kurss par NVO biedru kompetenču paaugstināšanu, kā arī projekta rezultātā tika izveidots dokuments -  Rīcības plāns Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu NVO 3 gadiem.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Mobilais izglītības centrs'' projekts

Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Mana Latvija''

Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Mana Latvija'' tika īstenots no 2014. gada 1. augusta līdz 24. novembrim,  Saldū.

augsai mantiniekiProjekta mērķis: veicināt patriotismu un izglītot Saldus novada vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājus par pilsonisko līdzdalību un Latvijas vēsturi, dabu, tradīcijām un sasniegumiem.

Projekta laikā tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes - mūžizglītības nodarbības, kopīgie pilsoniskās līdzdalības pasākumi un video filmiņas izveidošana. ar filmiņu varat iepazīties ŠEIT.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Mana Latvija''

Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Kurzemes dialogs''

Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Kurzemes dialogs'' tika īstenots no 2014. gada 8.septembra līdz 24. novembrim, Saldū, Liepājā un Ventspilī.
starpkulturu dialogs.PNG 1.PNG2Projekta mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus Kurzemes biedrībām.

Projekta ietvaros tika īstenotas divas galvenās aktivitātes - ''Braucam ciemos!'' un starpkultūru dialoga diena. ''Braucam ciemos!'' aktivitāte ļāva projekta dalībniekiem apciemot dažādas Liepājas un Ventspils biedrības, iepazīties ar to darbību, aktuālākajām problēmām, kā arī nodibināt jaunus kontaktus, savukārt starpkultūru dialoga dienas ietvaros visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Kurzemes mazākumtautību un kultūru biedrībām, kā arī piedalīties Kurzemes starpkultūru festivāla 2015 plānošanā.

Lasīt tālāk: Biedrības ''Mantinieki'' projekts ''Kurzemes dialogs''