Aizputes novads: No skolas sola līdz projektam

Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "No skolas sola līdz projektam", lai veicinātu Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta attīstībā, organizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta idejas. 

NoSkolasSola1

Projekts sākās ar semināru 10.11.2015., un vadītāja Ance Tīmane iepazīstināja visus klausītājus ar projekta ideju, pastāstīja par sociālajiem projektiem un sociālo uzņēmējdarbību, lai veidotu skolēnu izpratni, kas ir sociālie projekti, kāda ir to nozīme, kas ir sociālie uzņēmēji, kas ziedo savu laiku vai līdzekļus sociālajai jomai. Semināra vadītāja jauniešus rosināja domāt un izteikt viedokli  par lietām, ko vajadzētu uzlabot skolā, pagastā un novadā.Semināru noklausījās 5. – 9. klases skolēni un skolotāji, kopskaitā 69.

Lasīt tālāk: Aizputes novads: No skolas sola līdz projektam

Saldus novads: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015. gada rudeni biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien", tā aktivitātēs iesaistot 136 Striķu pamatskolas audzēkņus, skolotājus un vecākus, pārstāvot dažādas tautības – lietuvieši, latvieši, ukraiņi, krievi, baltkrievi un pa vienam britam un amerikānim. Projekta pamatdoma bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, pilnveidojot bērnu un vecāku zināšanas un izpratni par multinacionālu kultūru simbiozi Saldus pilsētas veidošanās procesā.

Druve

Lasīt tālāk: Saldus novads: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

Brocēnu novads: Labie darbi savam novadam

Ģimeņu biedrība „Ligzda” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Labie darbi savam novadam" ar mērķi aktivizēt Brocēnu novada jauniešus, iesaistīt un ieinteresēt sava pagasta, pilsētas, apkārtējo cilvēku dzīves uzlabošanā, pašiem sagatavojot un īstenojot savus projektus. Projektā tika iesaistīti 25 jaunieši, kas veidoja 5 projektu komandas.

Ligzda

Projekta vadītāja Kristīne Lieldaudziete, ģimeņu biedrības „Ligzda” valdes priekšsēdētāja, tālrunis 26377580, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

Lasīt tālāk: Brocēnu novads: Labie darbi savam novadam

Saldus novads: Jaunmuižas saimnieki

Lai veicinātu dažādu vecumu Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus sakoptas dzīves vides veidošanā, savu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un rosinot patriotisku un izglītojošu sadarbību ar citu Saldus novada pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem, biedrība "Jaunmuižnieks" īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Jaunmuižas saimnieki".

JS 02

Saldus novada Jaunlutriņu ciematā atrodas 7 daudzdzīvokļu mājas, kurās izvietoti 100 dzīvokļi. Mainoties daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sistēmai Saldus novadā, lai vietējos iedzīvotājos veicinātu atbildību par kopējo dzīvesvietu, attīstītu lokālpatriotismu un dotu iespēju pašiem lemt un būt saimniekiem, 2015.gada 10.jūlijā tika izveidota apsaimniekošanas biedrība “Jaunmuižnieks”, kura projekta "Jaunmuižas saimnieki" īstenoja vairākas aktivitātes.

Lasīt tālāk: Saldus novads: Jaunmuižas saimnieki

Saldus novads, Lutriņi un Brocēni: Latvija sākas tevī

Lai veicinātu bērnu un jauniešu patriotismu, piederības sajūtu Latvijai un savam novadam, kā arī veidotu izpratni par pašvaldības darbu, biedrība „PīeMKei” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu "Latvija sākas tevī"Projektā uzrunātā mērķa grupa bija bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, no Saldus novada Lutriņu pagasta un Brocēniem.

Piiemkei 01

Kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm bija latviešu filmu un dziesmu vakari, kuri notika septembrī un oktobrī gan Lutriņu pagastā biedrības „PīeMKei” telpās, gan arī Brocēnu novadā jauniešu centrā „KOPĀ”. Aktivitātes galvenā doma bija patriotisma veicināšana, kā līdzekli izmantojot latviešu filmas un dziesmas. Kopīgā filmu skatīšanās un dziesmu dziedāšana saliedēja jauniešus un iepazīstināja ar latviešu tautas vērtībām. Katrā no vakariem piedalījās 25 – 45 bērni un jaunieši.

Lasīt tālāk: Saldus novads, Lutriņi un Brocēni: Latvija sākas tevī

Dundaga: Sadarbojies radoši, rīkojies - Tu varēsi!

"Dundagas novada atbalsta biedrība" (turpmāk DNAB) 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības attīstības projektu "Sadarbojies radoši, rīkojies - Tu varēsi!", kas deva iespēju Dundagas novada jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, saskatīt katra tālākās izaugsmes iespējas un veicināja jauniešu iesaistīšanos pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā Dundagas novadā.

DVALB 1

Projekta galvenā mērķa grupa bija 15 Dundagas novada jaunieši ar pabeigtu vidējo vai profesionālo izglītību, kuri šobrīd mācības neturpina, nestrādā vai arī veic gadījuma rakstura darbu un netieši – novada iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, skolas pedagogi un vietējie uzņēmēji.

Projekts paredzēja jauniešiem 3 apmācību dienas, novada iedzīvotāju Ideju darbnīcu ar jauniešu līdzdalību un projekta noslēgumā pieredzes apmaiņas brauciens uz augstskolu studentu biznesa inkubatoriem.

Lasīt tālāk: Dundaga: Sadarbojies radoši, rīkojies - Tu varēsi!

Saldus: Pauze dvēselei

Biedrība "Živica" mazākumtautību atbalsta jomā 2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā īstenoja projektu “Pauze dvēselei” ar mērķi noorganizēt Ziemassvētku pasākumu Saldus un Brocēnu novadu mazākumtautību un jaukto ģimeņu bērniem un viņu vecākiem pēc H. K. Andersena pasakas "Sniega karaliene" atbilstoši Pareizticīgo baznīcas kalendāram.

PauzeDveselei

Vairums pareizticīgie turpina ievērot senākās tradīcijas, reliģiskos svētkus atzīmējot pēc vecā stila, atbilstoši Juliāna kalendāram.  Saldus un Brocēnu novadu mazākumtautību un jaukto ģimeņu bērniem ir ierobežotas iespējas apmeklēt Ziemassvētku pasākumus pēc sentēvu tradīcijām, kad tos atzīmē 7. janvārī. Ar projekta īstenošanu bija iespēja nosvinēt svētkus īstajā laikā.

Lasīt tālāk: Saldus: Pauze dvēselei

Sabile: Starp kultūru dialogs starp Romu kultūru un tradīcijām

Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas” ar projekta “Starpkultūru dialogs starp romu kultūru un tradīcijām” palīdzību organizēja Latvijas čigānu jeb romu kultūras festivālu "Urdenoro", kurā kā viesus aicināja piedaīties arī citu Kurzemē dzīvojošo tautību kultūras ansambļus. Ar festivāla palīdzību tika dots ieskats cittautu tradīcijās un kultūrā un kliedējot aizspriedumus, veicinot izpratni par Latvijā dzīvojošām tautām un tradīcijām.

FotorCreated AlternativasKopaDazadasValodas

Lasīt tālāk: Sabile: Starp kultūru dialogs starp Romu kultūru un tradīcijām

Liepāja: Draudzība ar citu tautību biedrībām

Biedrība “Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs” 2015.gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu "Draudzība ar citu tautu biedrībām", kā ietvaros notika piecas tematiskas tikšanās starp dažādu tautību cilvēkiem, veidojot dialogu par kultūras mantojumu, vienam otru izglītojot un bagātinot. Projekta pasākumos kopumā iesaistījās 275 dalībnieki, pārstāvot 10 dažādas biedrības/iedzīvotāju grupas.

FotorCreated LiepajasVaculatviesuTiksansaCentrs

Lasīt tālāk: Liepāja: Draudzība ar citu tautību biedrībām

Kuldīga: Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim

Lai popularizētu brīvprātīgo darbu Kuldīgas skolu jauniešu vidū, V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju un darbinieku biedrība „Piektdienis” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim.” Tā galvenā ideja bija veicināt Kuldīgas novada skolēnu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, attīstot izpratni par šī darba nozīmi, kā arī motivējot un iesaistot tosbrīvprātīgā darba praksē.

Piektdienis
Ekskursiju laikā pa Kuldīgas organizācijām, kur vēlāk tika veikts brīvprātīgā darbs. Jātnieku klubs „Montepals”.

Lasīt tālāk: Kuldīga: Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim

Saldus un Brocēni: Saldus krievu kopienas draudzības dienas

Biedrība “Saldus rajona krievu kopiena” projektu konkursā Kurzemes mazākumtautībām saņēma finansējumu projekta “Saldus krievu kopienas draudzības dienas” ieviešanai.

SadusKRivuKopiena

Projektā bija paredzētas vairākas aktivitātes, lai projekta īstenošanas rezultātā paplašinātu sadarbību un veicinātu biedrības attīstību, smeltos jaunu pieredzi no citām organizācijām, tādējādi uzlabojot savu turpmāko darbību.

Lasīt tālāk: Saldus un Brocēni: Saldus krievu kopienas draudzības dienas